تصویر برگزیده

استقبال قابل توجه مردم

نامه درخواست برای پیگیری وضعیت چهار دیپلمات ایرانی ربوده شده با امضای مردم

آرتنا: در کمتر از 24 ساعت، بیش از 12000 امضا زیر نامه درخواست ثبت شده است

به گزارش «آرتنا»،به دلیل استقبال قابل توجه و دور از انتظار مردم از نامه درخواست برای پیگیری وضعیت چهار دیپلمات ایرانی ربوده شده خطاب به وزیر محترم امور خارجه، سایت فیلم سینمایی «ایستاده در غبار» موقتا و برای دقایقی از دسترس خارج شده است.

از دقایقی دیگر مجددا امکان امضای الکترونیکی این نامه مردمی فراهم خواهد بود.
 در کمتر از 24 ساعت، بیش از 12000 امضا زیر نامه درخواست برای پیگیری وضعیت آزادی احمد متوسلیان، سید محسن موسوی، کاظم اخوان و تقی رستگار مقدم ثبت شده است

درخواست برای پیگیری وضعیت چهار دیپلمات ایرانی را امضا کنید:
 http://istadehdarghobar.ir/letter.php
 

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید