تصویر برگزیده

یک کارشناس رسانه گفت؛

طلاق های ماهواره ای نتیجه ی بارز رسانه های خارجی هستند

آرتنا: دکتر سید پویان حسین پوراظهار داشت: اتفاقاتی که در شبکه های مختلف ماهواره ای ترسیم می شوند، با تاثیر در ذهن افراد بازتولید شده و سبک طلاق را تعیین می کند.

به گزارش«آرتنا»،دکتر سید پویان حسین پور در برنامه گفت و گوی اجتماعی از شبکه رادیویی گفت و گو اظهار داشت: اتفاقاتی که در شبکه های مختلف ماهواره ای ترسیم می شوند، با تاثیر در ذهن افراد بازتولید شده و سبک طلاق را تعیین می کند.

برنامه گفت و گوی اجتماعی با موضوع تاثیر تعامل خانواده و ماهواره در پدیده طلاق و با حضور دکتر رضا شریفی (روانشناس و کارشناس حوزه ی ازدواج)، دکتر سید پویان حسین پور (استاد دانشگاه و کارشناس رسانه) و حجت الاسلام و المسلمین جعفری (پژوهشگر ارتباطات) از شبکه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.

در این برنامه دکتر سید پویان حسین پور با اشاره به تاثیرات رسانه ها در روابط خانواده های ایرانی، گفت: امروزه رسانه ها مهم ترین عامل مدیریت افکار عمومی، رفتار و سبک زندگی اشخاص هستند.

وی همچنین در ادامه افزود: یکی از ابزارهایی که در طول 10 سال اخیر بیشترین تاثیر را بر زندگی افراد داشته است، شبکه های تلویزیونی و ماهواره ای هستند؛ به طوری که رشد کمی این رسانه در دهه ی اخیر بسیار مشهود و واضح است.

این استاد دانشگاه با بیان این که تنها عامل افزایش طلاق در ایران تلویزیون و ماهواره نیست، اظهار داشت: یک آسیب اجتماعی همانند یک پازل از قطعات مختلفی تشکیل شده و در نتیجه از کنارهم قرار گرفتن قطعات مختلف به وقوع می پیوندد. در این میان برخی از این قطعات می توانند محرک اصلی و پیش برنده ی دیگر مراحل آسیب باشند که باید بیشتر معطوف به توجه گردد.

وی  با اشاره به عدم وجود جامعه ی آماری دقیق از مصرف کنندگان شبکه های تلویزیونی و ماهواره ای در ایران، افزود: همین موضوع باعث می شود تا تحلیل دقیقی از میزان تاثیر رسانه های تلویزیونی در رشد طلاق در دست نباشد.

سید پویان حسین پور با بیان این که بافت اجتماعی ایران یک بافت اجتماعی پراکنده است، اظهار داشت: در ایران قومیت ها و فرهنگ های مختلفی وجود دارد که هر کدام از این ها می توانند نسبت به شرایط منحصر به خود مورد تاثیر رسانه ها قرار بگیرند.

وی در خصوص سبک های مختلف طلاق در دادگاه های ایران و طلاق ماهواره ای، گفت: اتفاقاتی که در شبکه های مختلف ماهواره ای ترسیم می شوند، با تاثیر در ذهن افراد بازتولید شده و سبک طلاق را تعیین می کند.

در بخش دیگر این برنامه دکتر رضا شریفی با بیان این که پدیده ی ازدواج و طلاق یک پدیده ی چند عاملی و چند وجهی است، گفت: در تحلیل این پدیده ی اجتماعی نمی توان فقط یکی از عوامل موثر را مورد تحقیق و بحث قرار داد.

وی با اشاره به عوامل موثر در طلاق، اظهار داشت: حضور ماهواره در خانواده به عنوان یک عامل بیرونی است که در تصمیم گیری های افراد نقش مهمی را بر عهده دارد.

این روانشناس حوزه ی خانواده در خصوص نقش شبکه های ماهواره ای در روند رشد طلاق در کشور، خاطر نشان کرد: به اعتبار برخی از تحقیقات موجود می توان به راحتی دریافت که شبکه های ماهواره ای همواره نقش مهمی را در رشد طلاق دارند.

وی با اشاره به حجم مصرف رسانه ای مردم در کشور، گفت: اگر عملکرد رسانه ها را در سه بخش مدیریت ادراک، رفتار و نیاز بررسی کنیم، خواهیم دید که شبکه های ماهواره هر سه عامل مذکور را در بر گرفته و تاثیر گذار هستند.

وی با اشاره به روند رشد طلاق در 10 سال اخیر، گفت: با روند رشد شبکه های ماهواره ای آمارهای طلاق نیز افزایش پیدا کرده است.

این کارشناس حوزه ی ازدواج با بیان این که مردم رغبت زیادی به ارائه اطلاعات آماری در خصوص دلایل طلاق خود نیستند، گفت: بدون شک مصرف رسانه ای می تواند  در ادراک، رفتار و نیاز افراد موثر باشد، بر اساس عملکردها و تحلیل های موجود می بینیم که رسانه های خارجی همواره با اهداف تخریبی طراحی می شوند.

حجت الاسلام و المسلمین جعفری از طریق تماس تلفنی با برنامه گفت و گوی اجتماعی با اشاره به نقش مهم مسئولیت ناپذیری نیروهای مختلف اجتماعی در تقویت طلاق، گفت: یکی از مهم ترین کارکرد های ازدواج مسئولیت پذیری افراد در قبال سایر پدیده ها است.

وی در ادامه ی همین موضوع افزود: امروزه در برخی از موارد شاهد ازدواج هایی هستیم که برای فرار از مسئولیت شکل می گیرند.

این کارشناس حوزه ی ارتباطات در خصوص فساد بعد از ازدواج اظهار داشت: فساد بعد از ازدواج همواره بسیار بدتر از فساد قبل از ازدواج است.

وی در خصوص نقش شبکه های ماهواره در خانواده ها خاطر نشان کرد: به اعتقاد بنده ماهواره در خانواده هایی بیشتر موثر است و آثار منفی دارد که هدف از تشکیل آن خانواده بی بند و باری و فساد بوده است.

فایل صوتی برنامه گفت و گوی اجتماعی از وبگاه شبکه رادیویی گفت و گو قابل دریافت است، همیچنین متذکر می شود که این برنامه شنبه الی چهارشنبه ساعت 13:30 از شبکه رادیویی گفت و گو پخش می شود.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید