خبرگزاری هنر - آرتنا
تصویر برگزیده

در درگاه اینترنتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ؛

مصوبات جلسه 554 هیات انتخاب و خرید کتاب

آرتنا: خرید ۳۸ هزار و ۸۸۰ نسخه کتاب در جلسه ۵۵۴ هیات انتخاب و خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب رسید.

به گزارش«آرتنا»،در جلسه ۵۵۴ هیات انتخاب و خرید کتاب تعداد ۲۰۳ عنوان کتاب در ۳۸ هزار و ۸۸۰ نسخه به مبلغ ۶/۷۴۲/۵۰۰/۰۰۰ (شش میلیارد و هفتصد و چهل و دو میلیون و پانصدهزار ریال) جهت خرید به تصویب رسید.

فهرست این خرید در درگاه اینترنتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به نشانی http: //mof. farhang. gov. ir/fa/home/book   بارگذاری شده است.

بر اساس این گزارش، ناشرانی که آثار خود را جهت بررسی به این هیات داده‌اند، در صورت تصویب عناوین، برای دریافت حواله خرید و تحویل کتاب‌ها می‌توانند با هماهنگی قبلی (تلفن ٣٨۵١٢٨۵٠) به دفتر صدور حواله دبیرخانه این هیات واقع در ساختمان مرکزی وزارتخانه، طبقه سوم، اتاق ٣۴٢ مراجعه فرمایند.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید