تصویر برگزیده

وسعت الله كاظمیان ؛

مناسبت نویسی از آسیب‌های جشنواره‌ها است

آرتنا: كاظمیان شاعر استان چهارمحال و بختیاری : مناسبت نویسی از آسیب‌های جشنواره‌ها است.

به گزارش«آرتنا»وسعت الله كاظمیان شاعر استان چهارمحال و بختیاری گفت: راه اندازی جشنواره‌های ادبی، فی نفسه، خوب است اما از آن جایی كه مناسبت نویسی و سفارشی نویسی، مایه ی اصلی این گردهمایی‌هاست، عملا توفیق چندانی نخواهد داشت.

كاظمیان در خصوص جایگاه آموزش در ادبیات گفت: جایگاه آموزش نیز، دست خوش ولنگاری  ادبی ناشی از عدم مدیریت و هدایت برنامه ریزی شده است و عملا، كارایی لازم را از دست داده است.
او درباره فضای مجازی فرصت ها و آسیب های آن نیز گفت :در رابطه ی متقابل جریان های مجازی و شعر و داستان، آن چه مبرهن است، قابلیت تعامل وجود دارد و این به هدایت شاعران و نویسندگان بزرگ، بر می‌گردد و می تواند با مدیریت های شایسته، كار ساز شود، بدیهی ست نقش كارآمدی  این جریان، منوط به پرداخت هزینه های مادی ست كه بایستی توسط دستگاه ها و جریان های سازمان یافته ی ادبی، به مدیران گروه های مجازی ادبی، تعلق گیرد
به گفته وی آسیب شناسی  فضای مجازی هم در شلختگی ادبی به واسطه ی بی توجه ای یا كم توجه ای، گروه‌ها ست و در این زمان، عدم تبین گروه های ادبی برای شكل گیری  یك جریان متقن و درست ادبی، محرز شده و رو به ویرانی ست.
كاظمیان چالش های پیش رو جوانان اهل ذوق ادبی را بی توجه ای دولتی و دیگری عدم رسانه های نوشتاری و نیز عدم منتقدان كار بلد دانست و افزود: همه ی این مسایل به عدم توجه ی كافی دولت و دستگاه های فرهنگی ادبی، باز خورد دارد و میتوان با برنامه ریزی های دقیق و بلند مدت همه مشكلات را از سر راه برداشت .
وسعت الله كاظمیان دهكردی از شاعران با سابقه و شناخته شده در استان چهارمحال و بختیاری است كه سال هاست به صورت جدی ومستمر در عرصه ی شعر در استان فعالیت می كند . كاظمیان در طول این سال ها مسئولیت انجمن های مختلف شعری را بر عهده داشته است كتاب شعری با عنوان «آواز مچاله ی ماهی و موج» از او به چاپ رسیده و به زودی دومین كتابش با عنوان سال «آشنایی زدایی در شعر سپید»به چاپ خواهد رسید. .

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید