خبرگزاری هنر - آرتنا
تصویر برگزیده

بازیگر، کمدین، نویسنده و رمان‌نویس بریتانیایی

بازگشت به کارشریدان اسمیت بعد از وقفه کاری 2 ماهه

آرتنا: دیوید ویلیامز "David Walliams" بازیگر، کمدین، نویسنده و رمان‌نویس بریتانیایی به همراه هنرمندان دیگر بازگشت بازیگر و خواننده توانای انگلیسی "شریدان اسمیت" را به عرصه فعالیت بویژه در تئاتر بعد از وقفه کاری را بسیار خبر خوشحال کننده ای دانستند.

به گزارش «آرتنا»،"شریدان اسمیت" نخست برای بهبود وضعیت جسمانی و روحی اش به 4 هفته مرخصی رفته بود که این مدت تقریبا 2 ماه به طول انجامید. برگشت وی بعد از این وقفه کاری خیلی از هنرمندان من جمله دیوید ویلیامز را که شریدان را بسیار با استعداد می داند، خرسند کرده است. در پی انتشار بیانیه ای عصر روز جمعه، خبر بازگشت به کار این بازیگر منتشر شده است.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید