خبرگزاری هنر - آرتنا
تصویر برگزیده

همایون امیرزاده خبر داد؛

اهداء 12 میلیارد ریال حواله خرید کتاب به شهرهای پایتخت کتاب ایران و روستا‌های دوستدار کتاب

آرتنا: مشاور اجرایی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از اهدا 12 میلیارد ریال کتاب خبر داد.

به گزارش «آرتنا»،مشاور اجرایی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از اهدا 12 میلیارد ریال کتاب به شهر‌های نامزد پایتخت کتاب ایران، روستا‌های برگزیده در دو دوره جشنواره روستا‌های دوستدار کتاب و گروه‌های برگزیده ترویج کتابخوانی خبر داد.

همایون امیرزاده مشاور اجرایی معاونت امور فرهنگی با اشاره به حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از جشنواره‌های پایتخت کتاب ایران، روستاهای دوستدار کتاب و گروه‌های ترویج کتابخوانی گفت: از سوی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبلغ 12 میلیارد ریال حواله خرید کتاب به شهر‌های نامزد پایتخت کتاب ایران، روستا‌های برگزیده در دو دوره جشنواره روستا‌های دوستدار کتاب، گروه‌های برگزیده دومین دوره ترویج کتابخوانی و بیست استان و شهرستان کمتر برخوردار اهداء شده است.

مشاور اجرایی معاونت امور فرهنگی درباره میزان حمایت از هر یک از این جشنوراه‌ها گفت: به هر یک از شهرهای اهواز و نیشابور (شهرهای پایتخت کتاب ایران) مبلغ 300 میلیون ریال حواله کتاب اهداء شده است. همچنین  به هر یک از پانزده نامزد پایتخت کتاب مبلغ  100 میلیون ریال حواله خرید کتاب اهداء شد. هر یک از استان‌های کمتر برخوردار نیز مبلغ 200 میلیون ریال حواله کتاب دریافت کرده‌اند و به هر گروه برگزیده نیز مبلغ 100 میلیون ریال حواله خرید کتاب پرداخت شده است.

بر اساس این گزارش، در دومین دوره جشنواره پایتخت کتاب ایران شهر نیشابور به عنوان پایتخت کتاب ایران انتخاب شد.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید