خبرگزاری هنر - آرتنا
تصویر برگزیده

در تماشاخانه ایرانشهر ؛

آمار مخاطبان دو نمایش «صوراسرافیل» و «بیرون پشت در» اعلام شد

آرتنا: نمایشهای «صوراسرافیل» به کارگردانی عامر مسافر آستانه با ۲ هزار و ۵۸۲ مخاطب و «بیرون پشت در» به کارگردانی ایمان اسکندری با ۳ هزار و ۲۳۸ مخاطب به اجرای عمومی خود در تماشاخانه ایرانشهر پایان دادند.

به گزارش «آرتنا»،نمایش‌های  «صوراسرافیل» و «بیرون پشت در»  که از 6 تیر ماه،  در ساعت‌های  19:30 و 21:30  اجرای عمومی خود را در سالن استاد سمندریان  تماشاخانه ایرانشهر آغاز کرده بود، با 32 و 31  اجرا به کار خود در این مجموعه پایان داد.

نمایش «صوراسرافیل» در اجراهای خود درمجموع پذیرای 2 هزار و 582 مخاطب بود. از این تعداد مخاطب، 894 مخاطب با بلیت 30 هزارتومانی، 132 مخاطب با بلیت 24 هزارتومانی، 211 مخاطب با بلیت 21 هزارتومانی، 115 مخاطب با بلیت 20 هزارتومانی،351 با بلیت 18 هزارتومانی و 470 مخاطب نیز با بلیت 15 هزار تومانی به تماشای این نمایش نشستند. همچنین تعداد 509 مخاطب شامل هنرمندان و اصحاب رسانه، با بلیت مهمان به تماشای این نمایش نشستند.
طبق این آمار، فروش نمایش «صوراسرافیل» طی 32 اجرا مبلغ 53 میلیون و 343 هزار تومان بوده است.

نمایش «بیرون پشت در» به کارگردانی ایمان اسکندری نیز در اجراهای خود درمجموع پذیرای 3 هزار و 238 مخاطب بود. از این تعداد مخاطب، 1924 مخاطب با بلیت 30 هزارتومانی، 14 مخاطب با بلیت 25 هزارتومانی، 13 مخاطب با بلیت 24 هزارتومانی، 199 مخاطب بلیت 21 هزارتومانی، 584 مخاطب با بلیت 20 هزارتومانی، 7 مخاطب با بلیت 18 هزارتومانی،138 مخاطب با بلیت 15 هزارتومانی،3 مخاطب نیز با بلیت 14 هزارتومانی، به تماشای این نمایش نشستند. همچنین تعداد 356 مخاطب شامل هنرمندان و اصحاب رسانه، با بلیت مهمان به تماشای این نمایش نشستند.

طبق این آمار، فروش نمایش «بیرون پشت در» طی 31 اجرا مبلغ 72 میلیون و 499 هزار تومان بوده است.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

پر بازدیدترین اخبار