تصویر برگزیده

رئیس سازمان بسیج زنان کشور؛

بخش کوچکی از جامعه دچار تهاجم فرهنگی شده است

آرتنا: رئیس سازمان بسیج زنان کشور ، تنها بخش کوچکی از جامعه را دچار این الگوهای غلط معرفی کرد.

به گزارش «آرتنا»،رئیس سازمان بسیج زنان کشور در مصاحبه با "صبح و گفت وگو" رادیو گفت وگو در خصوص الگوهای تهاجم فرهنگی غرب، تنها بخش کوچکی از جامعه را دچار این الگوهای غلط معرفی کرد.

مینو اصلانی الگوهای متهاجم به جامعه را بی هویت و صرفا ظاهرگرا خواند و گفت: «این الگوها با سطحی نگری نسبت به زندگی و کرامت انسان شکل می گیرد و جامعه دچار نوعی تضاد است و بخش کوچکی از جامعه دچار این آسیب شده.»

وی ادامه داد: «جامعه می تواند از الگویی که اهدافی خاص را دنبال می کند، تبعیت نکند و ما می توانیم مردم را به لحاظ دانش رسانه ای و تقویت پایه های اعتقادی و ایمانی نسبت به انسان و زندگی [آگاه سازیم].»

اصلانی با اشاره به اینکه انسان با اراده و آگاهی می تواند مسیر الهی را پیش گیرد، تصریح کرد: «فضای مجازی تاثیرات مختلفی در حوزه فرهنگ زدایی دارد و در سبک زندگی نیز باید تغییراتی به سمت سبک ایرانی اسلامی ایجاد شود.»

وی همچنین تعلیم و تربیت را دچار نقص های جدی دانست و افزود: «رشته های مختلف بصورت هماهنگ در جهت تقویت فرهنگ حجاب حرکت نمی کند اما روز گذشته دیدیم که مردم و خاصه جوانان در اجتماع سراسری شرکت کردند و طالب عفیف زندگی کردن بودند.»

همچنین امامی غفاری، استاد دانشگاه با اشاره به نیاز فطری انسان به حجاب گفت: «انسان حتی در تنهایی مایل است پوشش داشته باشد؛ بنابراین این پوشش قداست دارد؛ خاصه برای زن ها چراکه اسلام می گوید از دامن زن، مرد به معراج می رود.»

وی پوشش بانوان را مصونیت و نه محدودیت دانست و ادامه داد: «متاسفانه تهاجم فرهنگی، فرهنگِ پوشش را از زنان گرفت؛ چون پوشش زنان اولین محکی است برای هر جامعه اسلامی و برای ما یک پرچم است.»

"صبح و گفت وگو" با اجرای ناصر خیرخواه روانه آنتن شد.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید