تصویر برگزیده

مدیرکل دفتر مطالعات آب ایران متذکر شد؛

خطر نشست زمین در تهران درپی افت آب های زیرزمینی!

آرتنا: مدیرکل دفتر مطالعات آب ایران با اشاره به خطر نشست زمین در تهران، این معضل را بدلیل افت سطح آب های زیر زمینی بر اثر مصرف بی رویه عنوان کرد.

به گزارش «آرتنا»،مدیرکل دفتر مطالعات آب ایران در "صبح و گفت وگو" رادیو گفت وگو با اشاره به خطر نشست زمین در تهران، این معضل را بدلیل افت سطح آب های زیر زمینی بر اثر مصرف بی رویه عنوان کرد.

راعی عزآبادی در مصاحبه با "صبح و گفت وگو" میانگین بارندگی استان تهران را 280 میلی متر در سال عنوان کرد و افزود: «تا کنون 23 میلی متر بارندگی در سال آبی 95 داشتیم و نشان می دهد در طول تاریخ سیری نزولی را از نظر میزان بارندگی در استان تهران طی می کنیم.»

وی افزود: «بهره گیری از آب های زیر زمینی رو به افزایش است؛ ظرف 10 سال گذشته سالانه 70 سانت سطح آب زیر زمینی در استان تهران پایین می رود و نزدیک به 10 متر افت آب زیر زمینی در تهران داشتیم.»

راعی افت سطح آب های زیر زمین را موجب نشست زمین دانست و گفت: «آبی که در 60 متری قرار دارد، وزن لایه بالای سر خود را [نگه داشته] ولی وقتی سطح آب زیر زمینی 10 متر افت می کند، ماسه به تنهایی نمی تواند وزن متراکم بالا سر خود را تحمل کند.»

وی این روند را موجب ایجاد شکاف در زمین عنوان کرد و افزود: «هدر رفت آب را در بسیاری از استان ها شاهد هستیم که اگر مردم را در جریان قرار دهیم، قطعا آب را بهینه صرف می کنند و نشستی در زمین نخواهیم داشت.»

همچنین هدایت فهمی، معاون دفتر برنامه ریزی برنامه کلان آب و آبفای وزارت نیرو سهم شهروندان در جلوگیری از هدر رفت آب را قابل توجه دانست و تصریح کرد: «علی رغم اینکه در سال آبی پیش رو از وضعیت بهتری برخوردار بودیم، ولی موج گرمای شدید در روزهای اخیر موجب شده مصرف آب در شهر تهران بطور معنا داری افزایش یابد و سیستم توزیع با مشکلاتی روبرو بوده اند.»

وی ادامه داد: «برداشت آب زیر زمین، در تهران [بی رویه است] و سدها نیز کفایت [آب مصرفی] را نمی کنند و با توجه به نهایی شدن سیستم فاضلاب، تغذیه ای در آبخوان صورت نخواهد گرفت.»

صوت "صبح و گفت وگو" را از طریق سایت رادیو گفت وگو دریافت کنید.

۱۴:۰۵ ::: ۲۲ / ۴ / ۱۳۹۵

ARTNA آرتنا-> صداو سیما -

منبع خبر : رادیو گفت وگو

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید