تصویر برگزیده

با حضور معاونان ، مشاوران و مدیران

تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی در مرکز آذربایجان شرقی

آرتنا: ستاد اقتصاد مقاومتی در صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی به ریاست مدیرکل و با حضور معاونان ، مشاوران و مدیران این مرکز کار خود را آغاز کرد .

به گزارش «آرتنا»،سيد محسن لطيفي هدف اصلي از تشكيل اين ستاد را برنامه ريزي منسجم صدا و سيما در اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي ، تحقق شعار سال و منويات مقام معظم رهبري و كمك به مسئولان اجرايي استان براي پيشبرد اهداف ستاد اقتصاد مقاومتي در آذربايجان شرقي عنوان كرد .

مديركل مركز گفت : برنامه ريزان و برنامه سازان اين مركز با تمام توان سعي خواهند كرد تا با همكاري ، همراهي و هم افزايي با ديگر دستگاه هاي اجرايي ، برنامه هاي شايسته و موثري درجهت تحقق اقتصاد مقاومتي تهيه و پخش كنند .

وي به ضرورت تعامل دو سويه بين دستگاه هاي اجرايي و اقتصادي و صدا و سيما تاكيد كرد و گفت : توجه و پرداخت ويژه به اقتصاد مقاومتي ، از اولويت هاي برنامه سازي در صدا و سيماست و براي پيشبرد اهداف در اين زمينه نوع تعامل و همكاري دستگاه ها بسيار مهم است .  

رئيس ستاد اقتصاد مقاومتي مركز گفت : شناسايي قابليت ها، ظرفيت ها، پتانسيل ها و زمينه هاي اقتصادي و كارآفريني استان جزء اولويت ها و سياست هاي اصلي اين مركز در سالجاري خواهد بود .

لزوم برنامه ريزي و تهيه چارچوب مشخص از سوي معاونت هاي صدا ، سيما و خبر براي مهندسي پيام در زمينه اقتصاد مقاومتي ، تقويت بانك اطلاعات اقتصادي ، توجه به ابعاد علمي و مصداقي اقتصاد مقاومتي ، حمايت از سرمايه گذاري ها و بنگاه هاي متوسط و كوچك در كنار سرمايه گذاري ها و بنگاههاي بزرگ ، دقت در سوژه يابي ها در برنامه سازي ، شناسايي موانع موجود در پيشرفت پروژه هاي مختلف اقتصادي ، پرهيز از نگاه تك بعدي به موضوعات اقتصادي و لزوم جامع نگري در اين زمينه ، پرداخت مستمر به موضوع اصلاح الگوي مصرف ، تشريح فعاليت هاي گوناگون اقتصادي براي مردم از نظر كارشناسان براي افزايش بهره وري ، انعكاس مشكلات واحد هاي توليدي ، به تصوير كشيدن ثبات اقتصادي و حمايت از توليدات داخلي و ارزيابي از موضوعات مورد تاكيد بوده و مديركل صدا و سيما هر يك از معاونت ها را به ارائه گزارش ماهانه از عملكرد حوزه در ارتباط با برنامه هاي اقتصاد مقاومتي موظف و ملكف كرد .

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید