تصویر برگزیده

دکتر فاطمه آلیا:

نفوذ فرهنگی همواره از مسیر های جذاب صورت می گیرد

آرتنا: دکتر فاطمه آلیا در برنامه گفت و گوی اجتماعی از شبکه رادیویی گفت و گو اظهار داشت:برای بهتر شدن اوضاع فرهنگی کشور،باید به دنبال ایجاد شبکه ملی اطلاعات در جامعه باشیم.

به گزارش «آرتنا»،وی ادامه داد: علاوه بر آن باید با تولید برنامه های فرهنگی در مقابل شبکه های ماهواره ای ایستادگی کنیم.
 
برنامه گفت و گوی اجتماعی با موضوع بررسی تاثیر شبکه های ماهواره ای بر سبک زندگی مردم و با  حضور دکتر محسن عاشوری (استاد دانشگاه، کارشناس فضای مجازی)، دکتر فاطمه آلیا (دبیر کل حزب  زنان جمهوری اسلامی ایران و نماینده سابق مجلس شورا اسلامی، استاد دانشگاه)،دکتر معصومه شکری (کارشناس سبک زندگی) و دکتر فریبا شایگان (رییس دانشکده پلیس) از شبکه رادیویی گفت و گو رو
 
آنتن رفت.
 در این برنامه دکتر فاطمه آلیا با اشاره به تاریخ تاثیرگذاری فرهنگی در کشور، گفت: در شرایط تهاجم  فرهنگی هر جامعه ای علاوه بر مقابله با این حجمه باید با توجه به اعتقاد و غنای فرهنگی خویش نقشی  موثر در دفع این تهاجم را داشته باشد.
 
وی همچنین در ادامه با اشاره به کارکرد های مسئولین در زمینه فرهنگ سازی، اظهار داشت: در حال  حاضر با عدم توجه مسئولین می بینیم که شیوه ی نفوذ دشمن تغییر پیدا کرده و جنگ سرد به جنگ های  نرم تبدیل شده است.
 
دبیر کل حزب زنان جمهوری اسلامی ایران با بیان این که نفوذ فرهنگی همواره از مسیر های جذاب  صورت می گیرد، خاطر نشان کرد: در جنگ های نرم امروزی افراد مورد نظر، هیچ گاه متوجه  برندگی و تیزی جنگ و نفوذ دشمن نمی شوند.
 
وی با اشاره به تغییر سبک زندگی و تاثیرگذاری فرهنگ بیگانه در کشور بعد از انقلاب اسلامی، گفت: همزمان با قدرت یافتن انقلاب اسلامی در کشور مباحثی چون سبک زندگی ایرانی و اسلامی و الگوهای  اسلامی شدت یافته و برجسته تر شد.
 
دکتر فاطمه آلیا با اشاره به نقش رسانه ها در ترویج سبک زندگی ایرانی و اسلامی، افزود: برای بهتر  شدن اوضاع فرهنگی کشور، باید به دنبال ایجاد شبکه ملی اطلاعات در جامعه باشیم؛ و علاوه بر آن باید  با تولید برنامه های فرهنگی در مقابل شبکه های ماهواره ای ایستادگی کنیم.
 
در بخش دیگر این برنامه دکتر معصومه شکری با اشاره به سبک های زندگی ایرانی و اسلامی در  جامعه ایران، گفت: اگر در خانواده ای اصل فرهنگ ایرانی و اسلامی نادیده گرفته شود، بدون شک  بنیان خانواده دچار خلا فرهنگی خواهد شد.
 
وی همچنین در ادامه افزود: خلا فرهنگی موجود در خانواده می تواند از راه شبکه های ماهواره ای  تامین شود، که کار درست و شایسته ای نیست. در حالی که این خلا باید از طریق سبک زندگی ایرانی و  اسلامی پر شود.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید