تصویر برگزیده

سید حسن مؤذنی ؛

فرصتی برای الهام‌گیری از روح پرفتوح شهیدان و آرمان بلند ایثارگران در قالب هنر

آرتنا: سید حسن مؤذنی معتقد است جشنواره سراسری تئاتر و سرود شاهد و ایثارگر فرصتی است تا هنرمندان جوان با تولید آثار در قالب تئاتر و سرود، خود را بیازمایند.

zoom
فرصتی برای الهام‌گیری از روح پرفتوح شهیدان و آرمان بلند ایثارگران در قالب هنر

معاون فرهنگی و امور اجتماعی  بنیاد شهید و امور ایثارگران معتقد است جشنواره سراسری تئاتر و سرود شاهد و ایثارگر فرصتی است تا هنرمندان جوان با تولید آثار در قالب تئاتر و سرود، خود را بیازمایند و با الهام از روح پرفتوح شهیدان و آرمان بلند ایثارگران، طرحی نو در عرصه هنر دراندازند.

سید حسن مؤذنی معاون فرهنگی و امور اجتماعی  بنیاد شهید و امور ایثارگران به مناسبت آغاز به کار نهمین جشنواره سراسری تئاتر و سرود شاهد و ایثارگر، پیامی صادر کرد که به شرح زیر است:

هنر همچون علم و معرفت از نسبت و رابطۀ انسان با حضرت حق برمی خیزد و شکوه این خلاقیت به زبان زیبائی شناسی متجلی می شود تا در ادوار تاریخ ماندگاری یابد. تحقق هنر منوط به حقیقت حصولی و معرفت حضوری است. در این مقام تفکر عین عمل است و مرتبه حضور و نظر و عمل به اکسیر جان و روح درهم آمیخته می شود. هنر گامی به سوی مقصد تعالی است و کمال همواره از آن منظر حاصل می شود که اثری بر اصالت و ارزشهای حقیقی مبتنی باشد.

هنر اسلامی سرشتی روحانی و معنوی دارد و حکمت آن در این است که فضائل الهی و مواهب قدسی را به ذکر جمیل و تأسی از صنع خالق به ذات حقیقت ، صورت و معنا می بخشد.

جای بسی خوشوقتی و مایۀ اغتنام فرصت است که نهمین جشنواره سراسری تئاترو سرود شاهد و ایثارگر دیگر بار با مظاهر و نمودهای عینی و مفاهیم جوهری سرچشمه های هنر متعهد و انقلابی را به عرصه فرهنگ و هنر کشور کشانده است. قلمرو عشق و زیبائی ، به معرفت نفسی جانمایۀ الهی است که آینۀ اذهان را برای پذیرش تصاویر ازلی صیقلی نموده و سلوک الهی را پیش روی او می گشاید.

این جشنواره فرصت مغتنمی است تا هنرمندان جوان ما با تولید آثار خود در قالب تئاتر و سرود، خود را بیازمایند و با الهام از روح پرفتوح شهیدان و آرمان بلند ایثارگران ، طرحی نو در عرصه هنر دراندازند. امیدوارم این حرکت ، افق های تازه ای فراروی مشتاقان مؤمن و دلسوز بگشاید و موجب آفرینش زیباترین و لطیف ترین مضامین معنوی و انسانی گردد.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید