تصویر برگزیده

تولیدات جدید آرتنا:

هنر انقلابی

آرتنا: مجموعه ای از بیانات مقام معظم رهبری در قالب عکس نوشته بخشی از تولیدات جدید آرتنا می باشد.

zoom
هنر انقلابی

خبرگزاری آرتنا در راستای رسالت خویش در جهت پیشبرد اهداف هنر انقلابی و تبیین بیانات مقام معظم رهبری اقدام به تولید عکس نوشته هایی بر اساس رهنمود های معظم له نموده است که زین پس در اختیار خوانندگان ارجمند قرار خواهد گرفت.