تصویر برگزیده

آتیلا پسیانی

«منوچهر شاهسواری» مدیرعامل خانه سینما شد

آرتنا: در پی استعفای سیدرضا میرکریمی که از اواخر سال گذشته طرح شده بود، «منوچهر شاهسواری» مدیرعامل خانه سینما شد.

آتیلا پسیانی سخنگوی هیئت مدیر خانه سینما با اعلام استعفای رضا میرکریمی در اواخر سال گذشته گفت: منوچهر شاهسواری مدیر عامل خانه سینما شد

در پی استعفای سید رضا میرکریمی که از اواخر سال گذشته طرح شده بود، هیات مدیره با قدردانی از تلاش های صادقانه و فعالیت های موثر ایشان در امور اجرائی خانه سینما، با استعفای ایشان از مدیر عاملی خانه سینما موافقت کرد.

بنا براین گزارش هئیت مدیره پس از بررسی های همه جانبه، آقای منوچهر شاهسواری را به مقام مدیر عاملی خانه سینما منصوب کرد.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید