تصویر برگزیده

در حاشیه اختتامیه مهرواره جوان سوره زنجان؛

فعالیت جوانان تحسین برانگیز است

آرتنا: محمد علی بهمنی ، پیشکسوت عرصه شعر و ادب فارسی فعالیت نسل امروز به خصوص در زمینه شعر را بسیار تحسین برانگیز عنوان کرد.

محمد علی بهمنی در حاشیه اختتامیه چهاردهمین مهرواره شعر و داستان جوان سوره گفت: آینده به هیچ عنوان قابل پیش بینی نیست و همانگونه که در گذشته ناظران و شاهدان به ثبت و تعریف فعالیتها پرداخته اند برای آینده نیز باید صبور و ناظر بود.

وی فعالیت جوانان را در زمینه ادبیات خوب ارزیابی کرد و خاطرنشان کرد: فعالیت نسل امروز به خصوص در زمینه شعر بسیار تحسین برانگیز است و بر خلاف اظهار نظر برخی می توان گفت شاعران جوان در گوشه و کنار کشور به خوبی فعالیت می کنند.

این هنرمند اظهار کرد: گاهی مواردی همچون دلپسند نبودن برخی اشعار مطرح می شود ولی باید تأکید کرد کسانی که در گوشه و کنار کشور و در شهرستانها و روستاهای مختلف به فعالیت می پردازند اشعاری خوبی دارند ولی متاسفانه اشعار انها شنیده نمی شود.

وی ادامه داد: لذا نباید شنیده نشدن آثار خوب را به کل کشور تعمیم داد بلکه می توان به استعداد برتر جوانان و فعالیتهای شاخص آنها با حضور در شهرستانهای مختلف پی برد.

این پیشکسوت عرصه شعر و ادب در خصوص مهجور ماندن برخی شاعران همچون حسین منزوی تصریح کرد: در این زمینه دلیلهای پیچیده و متععدی را می توان معرفی که که به نظر می رسد نتوان به خوبی به آن پاسخ درست و صحیح داد لذا می توان پاسخ این پرسش را در بی پاسخی آن جست.

وی ادامه داد: متاسفانه گاهی مشاهده شده است که افراد جوان و با استعدادی به دنیای ادبیات معرفی شده ولی بسیار زود به ورطه فراموشی سپرده می شوند که این موضوع پسندیده نیست.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید