تصویر برگزیده

در حاشیه اختتامیه مهرواره جوان سوره زنجان؛

فعالیت جوانان تحسین برانگیز است

آرتنا: محمد علی بهمنی ، پیشکسوت عرصه شعر و ادب فارسی فعالیت نسل امروز به خصوص در زمینه شعر را بسیار تحسین برانگیز عنوان کرد.

zoom
فعالیت جوانان تحسین برانگیز است

محمد علی بهمنی در حاشیه اختتامیه چهاردهمین مهرواره شعر و داستان جوان سوره گفت: آینده به هیچ عنوان قابل پیش بینی نیست و همانگونه که در گذشته ناظران و شاهدان به ثبت و تعریف فعالیتها پرداخته اند برای آینده نیز باید صبور و ناظر بود.

وی فعالیت جوانان را در زمینه ادبیات خوب ارزیابی کرد و خاطرنشان کرد: فعالیت نسل امروز به خصوص در زمینه شعر بسیار تحسین برانگیز است و بر خلاف اظهار نظر برخی می توان گفت شاعران جوان در گوشه و کنار کشور به خوبی فعالیت می کنند.

این هنرمند اظهار کرد: گاهی مواردی همچون دلپسند نبودن برخی اشعار مطرح می شود ولی باید تأکید کرد کسانی که در گوشه و کنار کشور و در شهرستانها و روستاهای مختلف به فعالیت می پردازند اشعاری خوبی دارند ولی متاسفانه اشعار انها شنیده نمی شود.

وی ادامه داد: لذا نباید شنیده نشدن آثار خوب را به کل کشور تعمیم داد بلکه می توان به استعداد برتر جوانان و فعالیتهای شاخص آنها با حضور در شهرستانهای مختلف پی برد.

این پیشکسوت عرصه شعر و ادب در خصوص مهجور ماندن برخی شاعران همچون حسین منزوی تصریح کرد: در این زمینه دلیلهای پیچیده و متععدی را می توان معرفی که که به نظر می رسد نتوان به خوبی به آن پاسخ درست و صحیح داد لذا می توان پاسخ این پرسش را در بی پاسخی آن جست.

وی ادامه داد: متاسفانه گاهی مشاهده شده است که افراد جوان و با استعدادی به دنیای ادبیات معرفی شده ولی بسیار زود به ورطه فراموشی سپرده می شوند که این موضوع پسندیده نیست.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید