تصویر برگزیده

رویا باقری؛

مخاطبان کتابها راحت طلب شده اند

آرتنا: برگزیده زنجانی مهرواره جوان سوره از راحت طلب شدن مخاطبان کتابهای ادبی سخن گفت.

رویا باقری در خصوص آسیبها و فرصتهای فضای مجازی گفت: در دهه اخیر شاهد حضور گسترده هنرمندان در فضاهای مجازی بوده ایم و این جریان حتی کسانی که دور از فضاهای اینترنتی بوده اند را به این سمت سوق داده است.

وی افزود: پیدایش فضاهایی این چنینی موجب شده است دسترسی به اهالی هنر و ادبیات بسیار راحت تر از قبل شود و مخاطبان راحت تر میتوانند به آثار شاعران و نویسندگان موردعلاقه ی خود دست یابند همچنین نظرات خود را براحتی به گوش خالق اثرهای محبوب خود برسانند.

این هنرمند خاطرنشان کرد: اما در نقطه ی مقابل ، این حد دردسترس بودن آثار باعث شده است قشری از مخاطبان به خواندن آثار درفضاهای اینترنتی اکتفا کنند و کمتر سراغ کتاب بروند و از طرف دیگر انتشار آثار، پیش از چاپ شدن آنها در کتاب باعث برخی سوءاستفاده گروه های فرصت طلب می شود که میتواند زمینه ساز سرقتهای ادبی باشد.

وی در خصوص جایگاه آموزش در تثبیت جریان های شعر و ادب جوان اظهار کرد: حوزه ی آموزش حوزه ی حساسی است که باید اشخاص فعال در این زمینه محتاطانه پیش روند، برخی مهارتها و تکنیک ها قابل تدریس اند و آموختن این اصول و چهارچوب ها از مبانی نوشتن شعر و داستان است ولی یک مربی باید مراقب باشد جهان بینی افراد را تغییر ندهد و فقط کمک کند تا افراد چگونگی دیدشان را به جهان پیداکنند و هویت فردی شان را با سلیقه ی شخصی خود تغییر ندهد.

این برگزیده مهرواره شعر و داستان جوان سوره در خصوص جایگاه جشنواره هایی این چنینی در شناسایی و معرفی استعدادهای جوان به جامعه ادبی کشور تصریح کرد: نمیتوان کتمان کرد که جشنواره ها به خصوص در میان قشر جوان همیشه نقطه های قوت زیادی داشته است از ایجاد انگیزه در میان آنها گرفته تا ایجاد فرصتی برای دورهم آیی های اختصاصی ادبی که باعث آشنایی شاعران و نویسندگان با جریان معاصر خود می شود، جشنواره ها معمولا در طی دوره های مختلف باتوجه به سیاست گذاری ها و اهداف برگزاری شان جریان شعر معاصر را جهت دهی کرده اند.

وی ادامه داد: تمرکز جشنواره ها روی شعرهای آیینی و موضوعی ، صرف نظر از نقطه های قوتی که در پیشبرد اهداف ارزشی جامعه دارند، باعث شکل گیری موجی از شعرهایی میشود که دربین آنها آثار سفارشی و صرفا مخاص آن مسابقه کم به چشم نمیخورد و این باعث می شود تحلیل شعر درآن دوره تحلیل درستی از قدرت قلم شاعران و نویسندگانش نباشد.

باقری عنوان کرد: اگر ده سال بعد نگاهی به انواع شعرهای این دهه داشته باشیم، میتوان حدس زد که در آن دوره ها فراخوانهای شعر و داستان بیشتر درچه موضوعاتی بوده اند اما درمقابل وجود جشنواره هایی باموضوعات آزاد فزصت تنفسی به نویسندگان و شاعران می دهد تا اجازه دهند موضوعی که دغدغه ی خودشان است روی کاغذ بیاید نه صرفا یک موضوع ویژه با رویکرد خاص، جشنواره شعر و داستان جوان سوره مهر با اعلام فراخوان جشنواره درموضوع آزاد سیاست درستی را پیش گرفته است که همین از مهم ترین دلایل جذب مخاطب بالای آن بوده است.

وی در خصوص چالش ها و موانعی پیش روی جوانان است که مانع بروز خلاقیت و نو آوری در حوزه های ادبی می شود یادآور شد: متاسفانه اینروزها وقتی در فضاهای مجازی به خواندن شعرها و داستان ها می پردازیم، گاهی متوجه تغییر نام یک نویسنده یا شاعر در زیر اثر نمی شویم. این یعنی خالق آثارهای ادبی انگار همه دارند با یک دهان صحبت میکنند، تشخص قلم و فکر و زاویه دید در نویسندگان خیلی کمرنگ شده است. این آسیب بیشتر گریبان گیر قشری ست که منبع تغذیه فکری و روحی شان یک منبع مشترک به نام فضای مجازی ست.

شاعر مجموعه ماه در کفشهای کتانی اعلام کرد: شاید روند زندگی ماشینی درعصر دود و آهن به ما اجازه نمی دهد خودمان به فکر پیداکردن منابع غنی تر و انتخاب شده تری باشیم و اکتفا میکنیم به همین پیامهایی که مدام در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود. وقتی ورودی نویسندگان یکی باشد، خروجی آنها نیز شبیه به هم خواهد بود .به وفور شاهد چاپ کتابهایی هستیم که ازنظر ادبی فاقد هرگونه ارزش و محتوا هستند.

وی گفت: تزریق این کتابها به منابع مطالعاتی کسور باعث خراب شون ذائقه ی مخاطبان شده و آنهارا عارت داده است به خواندن کتابهایی که بسیار سطحی اند و درنتیجه مخاطبان دیگر رغبتی به خواندن کتابهایی که حرفشان درلایه ی زیرین کلمات نهفته است ندارند، درواقع باید گفت مخاطبان کتابها راحت طلب شده اند و متاسفانه گروه عظیمی از نویسندگان برای جذب مخاطب  به ساده نویسی محتوایی روی آورده اند.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید