تصویر برگزیده

جدیدترین آمار فروش فیلم‌های سینمایی؛

"ایستاده در غبار" همچنان می‌فروشد

آرتنا: در جدیدترین آمار فروش فیلم های سینمایی، فیلم سینمایی "ایستاده در غبار" در تهران همچنان با استقبال مخاطبان روبرو است و استقبال از فیلم "عادت نمی‌کنیم" در شهرستان‌ها نیز قابل توجه بوده است.

جدیدترین آمار فروش فیلم های سینمای روی پرده سینماها به شرح زیر است:

فیلم سینمایی "رسوایی 2" به کارگردانی مسعود ده نمکی با در اختیار داشتن 6 سینما در تهران و 71 روز نمایش توانست به مبلغ فروش یک میلیارد و 897 میلیون و300هزار تومان دست پیدا کند.
 
"رسوایی 2" همچنین درشهرستان ها نیز با در اختیار داشتن 21 سینما و 67 روز نمایش به مبلغ فروش یک میلیارد و 250 میلیون تومان دست پیدا کرده است.
 
فیلم سینمایی "بارکد" به کارگردانی مصطفی کیایی با در اختیار داشتن 30 سینما درتهران و 42 روز نمایش به مبلغ فروش 3 میلیارد و 862 میلیون و350 هزار تومان دست پیدا کرد.
 
"بارکد" همچنین با در اختیار داشتن 49 سینما و35 روز نمایش در شهرستان ها به مبلغ یک میلیارد و 800میلیون تومان دست پیدا کرد.
 
فیلم سینمایی "دراکولا" به کارگردانی رضا عطاران با در اختیار داشتن 27 سینما در تهران و 20 روز نمایش مبلغ یک میلیارد و 635 میلیون و صد هزار تومان فروخته است این فیلم همچنین در شهرستان ها با در اختیار داشتن 26 سینما و 12 روز نمایش مبلغ 580 میلیون تومان فروش داشته است.
 
همچنین فیلم "عادت نمی کنیم" به کارگردانی ابراهیم ابراهیمیان با در اختیار داشتن 9 سینما و 39 روز نمایش مبلغ یک میلیارد و 292 میلیون تومان فروش داشته است این فیلم در شهرستان ها با 40 سینما و 37 روز نمایش 410 میلیون تومان فروخته است.
 
فیلم سینمایی "ایستاده درغبار" به کارگردانی محمد حسین مهدویان با دراختیار داشتن 16 سینما و 37 روز نمایش مبلغ 814 میلیون و 650 هزار تومان درتهران فروخته است این فیلم در شهرستان ها 9 سینما و 35 روز نمایش در اختیار داشته و توانسته مبلغ 217 میلیون تومان بفروشد.
 
فیلم سینمای "زاپاس" به کارگردانی بروز نیک نژاد با در اختیار داشتن 23 سینما در تهران و 20 روز نمایش مبلغ 691 میلیون تومان فروش داشته است این فیلم همچنین در شهرستان ها با 30 سینما و19 روز نمایش توانسته به مبلغ فروش 200 میلیون تومان دست پیدا کند.
 
فیلم "دختر" به کارگردانی رضا میرکریمی با 20 سینما و 27 روز نمایش مبلغ 672 میلیون و 500 هزار تومان فروش پیدا کرده است این فیلم همچنین در شهرستان ها با در اختیار داشتن 36 سینما و 7 روز نمایش به مبلغ 180 میلیون تومان فروش دست پیدا کرده است.
 
فیلم سینمایی "ننه نقلی" به کارگردانی پرویز صبری با در اختیار داشتن 9 سینما در تهران و 40 روز نمایش توانسته به مبلغ 442 میلیون و 600 هزار تومان فروش دست پیدا کند این فیلم همچنین در شهرستان ها با 14 سینما و 40 روز نمایش مبلغ 148 میلیون تومان فروش داشته است.
 
فیلم سینمایی "ابد و یک روز" با در اختیار داشتن 10 سینما در شهرستان ها و 125 روز نمایش به فروش کلی 3میلیارد و 950 میلیون تومان دست پیدا کند وهمچنین مبلغ کل فروش تهران وشهرستان این فیلم سینمایی 11میلیارد و 247 میلیون تومان بوده است.
 
فیلم سینمایی "بادیگارد" با 4 سینما در شهرستانها و 125 روز نمایش به فروش کلی 2 میلیاردو 345 میلیون تومان دست پیدا کرده است البته مبلغ فروش کل تهران وشهرستان ها برای آخرین ساخته حاتمی کیا 6 میلیاردو 664 میلیون تومان بوده است.
 
گفتنی است آمار فروش فیلم های سینمایی اعلام شده تا روز گذشته یعنی 29 تیرماه استعلام شده است.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید