تصویر برگزیده

یازدهمین جشنواره تئاتر رضوی؛

بجنورد میزبان مدیرکل هنرهای نمایشی می شود

آرتنا: مهدی شفیعی مدیر کل هنرهای نمایشی و محمود عزیزی دبیر یازدهمین جشنواره تئاتر رضوی روز پنجشنبه اول مرداد میهمان شهر بجنورد می شوند.

 این سفر که به منظور بازدید از روند اجرایی دبیرخانه جشنواره تئاتر رضوی و پیشرفت تولیدات جشنواره انجام می شود با دو نشست در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و استانداری خراسان شمالی همراه خواهد بود.

صبح  روز پنجشنبه جلسه با مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی و ستاد اجرایی جشنواره تئاتر رضوی و پس از آن دیدار با استاندار خراسان شمالی در برنامه این سفر قر ار دارد.

مهدی شفیعی ، دکتر محمود عزیزی و جعفری مدیر بنیاد فرهنگی هنری رضوی شامگاه چهارشنبه 31 تیر و در مسیر سفر به خراسان شمالی از تمرین نمایش رضا صابری بازدید خواهند کرد.

رضا صابری نمایشنامه "سفر هشتم" را برای یازدهمین جشنواره تئاتر رضوی نوشته در حال حاضر این نمایش را با حضور جمعی از بازیگران شهر مشهد برای این جشنواره کارگردانی می کند.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید