تصویر برگزیده

در ایتالیا؛

بهنام رئیسیان در بین داوران Poster Heroes ایتالیا

آرتنا: پوسترهیروزایتالیا این بار یک ایرانی را در لیست داوران خود قرار داده است .

zoom
بهنام رئیسیان در بین داوران Poster Heroes ایتالیا

پوستر هیروز ایتالیا که برای سال ششم رقابت های سالانه خود را از سر می گیرد این بار یک ایرانی را در لیست داوران خود قرار داده است.

بهنام رئیسیان در کنار 4 داور بین الملی دیگر به نام های  Ale Giorgini -Clim - Aaron Kohn - Christopher Scott به داوری این رقابت  می پردازد.

وب سایت این رقابت از تاریخ یک مرداد برای شرکت در این رقابت شروع بهفعالیت کرده است و تا ده مرداد ادامه خواهد داشت.
این رقابت با عنوان "حق عشق" طرح ریزی شده است.

برای اطلاعات بیشتر به وب سایت posterheroes.org مراجعه کرده و با دانلود فایل pdf مربوطه، شرایط شرکت در این رقابت را مطالعه کنید.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید