تصویر برگزیده

در جلسه 555 ؛

مصوبات جلسه 555 هیات انتخاب و خرید کتاب

آرتنا: در جلسه 555 هیات انتخاب و خرید کتاب 51 هزار و 880 نسخه کتاب به ارزش بیش از 8 میلیارد ریال خریداری شد.

در جلسه ۵۵5 هیات انتخاب و خرید کتاب تعداد 280 عنوان کتاب در 51 هزار و ۸۸۰ نسخه به مبلغ 000/560/091/8 (هشت میلیارد و نود و یک میلیون و پانصد و شصت هزار ریال) جهت خرید به تصویب رسید.

فهرست این خرید در درگاه اینترنتی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به نشانی http: //mof. farhang. gov. ir/fa/home/book   بارگذاری شده است

بر اساس این گزارش، ناشرانی که آثار خود را جهت بررسی به این هیات داده‌اند، در صورت تصویب عناوین، برای دریافت حواله خرید و تحویل کتاب‌ها می‌توانند با هماهنگی قبلی (تلفن ٣٨۵١٢٨۵٠) به دفتر صدور حواله دبیرخانه این هیات واقع در ساختمان مرکزی وزارتخانه، طبقه سوم، اتاق ٣۴٢ مراجعه فرمایند.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید