تصویر برگزیده

دو انتصاب جدید در کانون:

حسن‌زاده جایگزین حموله در آفرینش‌های فرهنگی شد

آرتنا: مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در حکمی صدیقه‌حسن‌زاده را به عنوان مدیرکل آفرینش‌های فرهنگی کانون منصوب کرد.

علیرضا حاجیان‌زاده در حکم مدیرکل آفرینش‌های فرهنگی بر بهره‌مندی از مشارکت و هم‌فکری صاحب‌نظران و کارشناسان برای کیفیت‌بخشی به فعالیت‌های فرهنگی و ایجاد فضایی پویا، با نشاط و امیدبخش برای کارشناسان، مربیان و کودکان و نوجوانان در مراکز فرهنگی‌هنری کانون تاکید کرده است.

حسن‌زاده ریاست مرکز ملی اسیتژ ایران و معاونت اداره‌کل کانون استان تهران را در سوابق کاری خود دارد.
وی جایگزین محسن حموله شد که هم اکنون با حکم دیگری با امضای حاجیان‌زاده به سِمَت مشاور مدیرعامل و مدیر دبیرخانه دایمی هفته ملی کودک منصوب شده است.
مدیرعامل در حکم مدیر دبیرخانه دایمی هفته‌ی ملی کودک نیز بر مشارکت و همکاری با معاونان، مدیران‌کل و مسوولان سایر سازمان‌های مرتبط تاکید کرده است.
حسن‌زاده پیشتر به عنوان سرپرست معاون فرهنگی کانون استان تهران فعالیت می‌کرد.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید