تصویر برگزیده

دو انتصاب جدید در کانون:

حسن‌زاده جایگزین حموله در آفرینش‌های فرهنگی شد

آرتنا: مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در حکمی صدیقه‌حسن‌زاده را به عنوان مدیرکل آفرینش‌های فرهنگی کانون منصوب کرد.

zoom
حسن‌زاده جایگزین حموله در آفرینش‌های فرهنگی شد

علیرضا حاجیان‌زاده در حکم مدیرکل آفرینش‌های فرهنگی بر بهره‌مندی از مشارکت و هم‌فکری صاحب‌نظران و کارشناسان برای کیفیت‌بخشی به فعالیت‌های فرهنگی و ایجاد فضایی پویا، با نشاط و امیدبخش برای کارشناسان، مربیان و کودکان و نوجوانان در مراکز فرهنگی‌هنری کانون تاکید کرده است.

حسن‌زاده ریاست مرکز ملی اسیتژ ایران و معاونت اداره‌کل کانون استان تهران را در سوابق کاری خود دارد.
وی جایگزین محسن حموله شد که هم اکنون با حکم دیگری با امضای حاجیان‌زاده به سِمَت مشاور مدیرعامل و مدیر دبیرخانه دایمی هفته ملی کودک منصوب شده است.
مدیرعامل در حکم مدیر دبیرخانه دایمی هفته‌ی ملی کودک نیز بر مشارکت و همکاری با معاونان، مدیران‌کل و مسوولان سایر سازمان‌های مرتبط تاکید کرده است.
حسن‌زاده پیشتر به عنوان سرپرست معاون فرهنگی کانون استان تهران فعالیت می‌کرد.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید