تصویر برگزیده

در چهاردهمین مهرواره شعر و داستان جوان سوره؛

نداشتن رسانه مشکل اصلی هنرمندان عرصه موسیقی است

آرتنا: اهورا ایمان:امروزه شاهد این موضوع هستیم که از تولید آثار هنری در زمینه ترانه حمایت نمی شود.

zoom
نداشتن رسانه مشکل اصلی هنرمندان عرصه موسیقی است

اهورا ایمان در حاشیه چهاردهمین مهرواره شعر و داستان جوان سوره گفت: راه یافتن بخش ترانه به محافل امتیاز مثبتی در این زمینه است و باید آن را به فال نیک گرفت ولی متاسفانه هنوز جای فعالیتهای پژوهشی و تحقیقی در آن خالی است

وی افزود: متاسفانه امروزه شاهد این موضوع هستیم که از تولید آثار هنری در زمینه ترانه حمایت نمی شود و متاسفانه ترانه های سروده شده روی کاغذ باقی مانده و اجرا نمی شود.

این هنرمند خاطرنشان کرد: اجرای ترانه ها و خارج کردن آن از روی کاغذ پروسه ای هزینه براست و با تأمین نشدن منابع مالی شاهد درخشش چهرهای جدید در این زمینه نخواهیم بود.

وی اظهار کرد: نداشتن رسانه یکی از مشکلات حوزه موسیقی در زمینه ترانه است متاسفانه آثار هنری پخش نمی شود و آثار تهیه شده مجالی برای پخش نمی یابند و همین موضوع سبب شده است امکانی برای محک خوردن نداشته باشند.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید