تصویر برگزیده

در چهاردهمین مهرواره شعر و داستان جوان سوره؛

نداشتن رسانه مشکل اصلی هنرمندان عرصه موسیقی است

آرتنا: اهورا ایمان:امروزه شاهد این موضوع هستیم که از تولید آثار هنری در زمینه ترانه حمایت نمی شود.

اهورا ایمان در حاشیه چهاردهمین مهرواره شعر و داستان جوان سوره گفت: راه یافتن بخش ترانه به محافل امتیاز مثبتی در این زمینه است و باید آن را به فال نیک گرفت ولی متاسفانه هنوز جای فعالیتهای پژوهشی و تحقیقی در آن خالی است

وی افزود: متاسفانه امروزه شاهد این موضوع هستیم که از تولید آثار هنری در زمینه ترانه حمایت نمی شود و متاسفانه ترانه های سروده شده روی کاغذ باقی مانده و اجرا نمی شود.

این هنرمند خاطرنشان کرد: اجرای ترانه ها و خارج کردن آن از روی کاغذ پروسه ای هزینه براست و با تأمین نشدن منابع مالی شاهد درخشش چهرهای جدید در این زمینه نخواهیم بود.

وی اظهار کرد: نداشتن رسانه یکی از مشکلات حوزه موسیقی در زمینه ترانه است متاسفانه آثار هنری پخش نمی شود و آثار تهیه شده مجالی برای پخش نمی یابند و همین موضوع سبب شده است امکانی برای محک خوردن نداشته باشند.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید