تصویر برگزیده

یک کارشناس معاونت برنامه ریزی دادگستری استان تهران؛

پاسخ دهی سریع مراکز قضایی به وسیله ی خدمات الکترونیک

آرتنا: سعید بیات: درحال حاضر می توان با استفاده از خدمات الکترونیک مراکز قضایی سرعت پاسخ دهی را افزایش داد.

سعید بیات در برنامه گفت و گوی اجتماعی از شبکه رادیویی گفت و گو اظهار داشت: درحال حاضر می توان با استفاده از خدمات الکترونیک مراکز قضایی سرعت پاسخ دهی را افزایش داده و بلافاصله پس از درخواست مراجعین در صدد پاسخ دهی سریع اقدام کرد.

برنامه گفت و گوی اجتماعی موضوع بررسی برنامه ریزی در قوه قضاییه و با حضور سعید بیات (کارشناس برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی دادگستری استان تهران) از شبکه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.

در این برنامه سعید بیات در خصوص حجم پرونده های قوه ی قضاییه و مراکز قضایی در کشور، گفت: در حالت کلی تمام پرونده های مراکز دادگستری و قضایی به دو بخش ضروری و غیر ضروری تقسیم می شوند.

وی در خصوص پرونده های ضروری مراکز قضایی اضافه کرد: پرونده های حصر وراثت، قتل، تنفیذ وصیت نامه و اثبات نسق از پرونده های ضروری مراکز قضایی به شمار می رود که در صورت مختومه شدن آن ها بعد از گذشت 30 سال از تاریخ اختتام می توان به بخش غیر ضروری ارجاع داد.

این کارشناس برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی دادگستری استان تهران همچنین در ادامه افزود: نسخ اصل پرونده های قضایی پس از سپری کردن  30 سال از عمر خویش به مرکز اسناد و کتابخانه ی ملی کشور سپرده شده و فایل تصویری و الکترونیک آن ها در دست قوه ی قضاییه باقی می ماند.

وی با اشاره به ساز و کار الکترونیکی مراکز قضایی گفت: درحال حاضر می توان با استفاده از خدمات الکترونیک مراکز قضایی سرعت پاسخ دهی را افزایش داده و بلافاصله پس از درخواست مراجعین در صدد پاسخ دهی سریع اقدام کرد.

فایل صوتی برنامه گفت و گوی اجتماعی از وبگاه شبکه رادیویی گفت و گو قابل دریافت است، همچنین متذکر می شود که این برنامه در ایام هفته از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13:30 از شبکه ی رادیویی گفت و گو پخش می شود.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید