تصویر برگزیده

سرگرد کیانی؛

فحاشی وتوهین وتحقیرافراد مشهورازمصادیق جرم درفضای مجازی است

آرتنا: سرگرد کیانی: از جمله جرایمی که در فضای مجازی بیشتر به چشم می خورد فحاشی و توهین و تحقیر اجتماعی به افراد مشهور و محبوب است.

سرگرد کیانی پلیس تشخیص جرایم سایبری در برنامه صبح و گفت وگو در رابطه با فضای مجازی و رویکرد آن در جامعه حال اظهار داشت: از جمله جرایمی که در فضای مجازی بیشتر به چشم می خورد فحاشی و توهین و تحقیر اجتماعی به افراد مشهور و محبوب است.

وی در ابتدا بیان کرد: با افزایش میزان استفاده از دنیای مجازی پیشرفت نوع برنامه ها و کارایی های آنان نیز به تناسب آن افزایش پیدا کرده و نقطه جذب بیشتری به همراه دارد.
وی ادامه داد: به دنبال این پیشرفت ها و آزادی بیان موجود در فضای مجازی قطعا جرایمی نیز به وجود خواهد آمد که از جمله آنان فحاشی می باشد که در سال های اخیر به صراحت به چشم می خورد که در قالب نظرات و یا کامنت ها در برنامه های مجازی مد شده است که به افراد مهم و تاثیر گذار جامعه نسبت داده می شود چرا که متاسفانه در فرهنگ ایران جا نیافتاده است که با وجود آزادی بیان نیز حق وارد شدن به حریم شخصی کسی را نداریم چه برسد که به آن فرد توهین کرده و تمام باورهای وی را زیر سوال ببریم.

وی افزود: گاهی افراد با وجود این مشکلات فرهنگی، فردی و اجتماعی باز هم به دنبال بهانه هستند و با توجه به اینکه یک فرد می تواند در فضای مجازی شخصیت و کرداری متفاوت و به دور از حقیقت داشته باشد این امر این اجازه را صادر کرده و افرادی که مشکل دار هستند فرصتی برای تاثیرات منفی، مزاحمت ها ،توهین ها و تحقیراتی به صورت اجتماعی و دسته جمعی پیدا کنند.

سرگرد کیانی با تاکيد بر لزوم رسیدگی به عملکرد افراد مورد هدف عنوان کرد: کوچک ترین حرکت هم قابل پیگیری و مجازات است اما با توجه به اینکه 13درصد جرایم مربوط به ورود به حریم شخصی افراد می باشد هنگامی ما و تمام مسئولین حق پیگیری دائم را داریم که شخص ناراضی یا همان کسی که مورد توهین و یا تحقیر قرار گرفته است خود از نظر حقوقی و قانونی شکایت کند آن موقع است که وظایف ما به صورت جدی تر شروع خواهد شد و تا مرحله مجازات و دستگیری ادامه خواهد داشت.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید