تصویر برگزیده

در مراسمي؛

موسوي، معاون توسعه مديريت اداره كل ميراث فرهنگي استان سمنان شد

آرتنا: معاون توسعه مديريت و پشتيباني اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري استان سمنان معرفي و از زحمات معاونت قبلي قدرداني شد.

در اين مراسم كه با حضور روساي ادارات شهرستان‌ها و معاونان اداره كل برگزار شد، "سيد كمال موسوي" به عنوان معاون توسعه مديريت و پشتيباني اداره كل معرفي و از زحمات "محمدحسين نبوي فرد" تقدير شد.

مدير كل ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري استان سمنان در اين مراسم با قدرداني از زحمات معاونت قبلي توسعه مديريت اداره كل گفت: مهندس نبوي منشاء تحولات ماندگاري در اداره كل ميراث استان سمنان بودند.

"حسين خواجه بيدختي" با اشاره به سابقه فرهنگي موسوي معاون جديد توسعه مديريت نيز گفت: مهندس موسوي به دليل شخصيت و سبقه فرهنگي خود مي‌توانند در اين اداره كل بسيار اثرگذار باشند.

معاون قبلي توسعه مديريت و پشتيباني اداره كل ميراث فرهنگي استان سمنان نيز با اشاره به اينكه حوزه كاري اداره كل ميراث فرهنگي گسترده است، از همكاري و حمايت مدير كل و كاركنان اين اداره كل در زمان تصدي اين پست قدرداني كرد.

"محمدحسين نبوي فرد"، ساماندهي وضعيت انبار اداره كل، مركز اسناد، دبيرخانه و اجراي اتوماسيون اداري، ساماندهي وضعيت نيروي انساني، پيگيري راه اندازي نمايندگي ادارات ميامي و آرادان و .... را از جمله فعاليت‌هاي انجام شده در دو سال حضور خود در اداره كل ميراث فرهنگي استان سمنان اعلام كرد.

معاون جديد توسعه مديريت و پشتيباني اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان سمنان نيز ارتقاي امور رفاهي و معيشتي كاركنان، مديريت بهتر هزينه كرد، اجراي اصل برون سپاري، بستر سازي مشاركت حداكثري همكاران، توجه به امور پيشكسوتان و خانواده آنها را از برنامه هاي خود عنوان كرد.

"سيد كمال موسوي" از برگزاري جشنواره اخلاق و آداب كارمندي به طور سالانه در اين اداره كل خبر داد و گفت: حضور بيدختي مدير كل ميراث فرهنگي استان در سمنان فرصت است و بايد از اين شرايط در زمينه توسعه ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان بهره برداري كرد.

سيد كمال موسوي داراي مدرك كارشناسي ارشد مديريت است و پيش از اين به عنوان معاون امور ايرانگردي و جهانگردي و كتابخانه اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي، معاون فرهنگي اداره كل ارشاد استان، معاون صنايع دستي و هنرهاي سنتي ميراث فرهنگي استان سمنان و معاون اداري مالي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان سمنان فعاليت داشته است.

در اين مراسم، مصطفي يغمائيان نيز به عنوان معاون ميراث فرهنگي استان سمنان معرفي شد. وي پيش از اين سرپرست معاونت ميراث فرهنگي اداره كل ميراث فرهنگي استان سمنان بود.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید