خبرگزاری هنر - آرتنا
تصویر برگزیده

دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس؛

نوگرایی در ذات بشر است

آرتنا: دکتر حمید قبادی :طراحان حوزه ی مد و برندسازی از جنبه ی نوگرایی انسان بهره می برند.

دکتر حمید قبادی در برنامه "گفت و گوی اجتماعی" از شبکه رادیویی گفت و گو با بیان این که نوگرایی در ذات بشر است، گفت: بدون شک طراحان و برنامه ریزان حوزه ی مد و برندسازی برای پبشبرد کارهای خود از جنبه ی نوگرایی انسان بهره می برند.

برنامه "گفت و گوی اجتماعی" با موضوع بررسی (برند پوشی و فخر فروشی و آفات آن) با حضور خانم دکتر طیبه میرزا اسکندری (کارشناس ارشد علوم اجتماعی، فعال فرهنگی و استاد دانشگاه) و دکتر حمید قبادی (دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس) از شبکه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.

در این برنامه دکتر طیبه میرزا اسکندری با اشاره به این که برند به نوعی گونه ای از مد اجتماعی است، گفت: مد اجتماعی پدیده ای است که در اکثر جوامع امروزی رواج داشته و انسان های این جوامع همواره دوست دارند تا در روزمرگی خودشان قوانین و چهارچوب هایی از تنوع، زیبایی و نو بودن را تجربه کنند.

وی همچنین در ادامه افزود: مد اجتماعی بر خلاف رسم اجتماعی که در طول سال ها تغییری نمی کند، عوض شده و برخی اوقات شاهد هستیم که در یک جامعه در یک دهه چندین مد اجتماعی را به خود می بیند.

این فعال فرهنگی در خصوص مد اجتماعی و مد گرایی در کشور ایران، اظهار داشت: در کشور ایران از دهه ی 70 به بعد مباحث مربوط به مد گرایی بسیار شدت گرفت تا جایی که امروزه به یک مساله ی جدی تبدیل شده است.

وی با بیان این که برند یک شاخه ای از مد است، خاطر نشان کرد: مد همواره از طبقه های بالایی جامعه شروع می شود، چرا که گروه های ممتاز اجتماعی همیشه به دنبال تمایز هستند.

در بخش دیگر این برنامه دکتر حمید قبادی با بیان این که نوگرایی در ذات بشر است، گفت: بدون شک طراحان و برنامه ریزان حوزه ی مد و برندسازی برای پبشبرد کارهای خود از جنبه ی نوگرایی انسان بهره می برند.

وی همچنین در ادامه ی همین موضوع تصریح کرد: امروزه تمام طراحان و برنامه ریزان حوزه ی مد ساختارها را بر اساس نوگرایی جوامع تهیه و تدوین می کنند.

دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس با تاکید بر این که مد همواره با ناپایداری همراه است، گفت: تعریف و شرط مد در تمامی جوامع بر اساس ناپایداری و عدم ثبات است.

وی همچنین در ادامه اضافه کرد: امروزه مد به یک علم تبدیل شده است، به طوری که بهره برداری فرهنگی و اقتصادی از مد به یک امر بدیهی تبدیل شده است.

فایل صوتی برنامه "گفت و گوی اجتماعی" از وبگاه شبکه رادیویی گفت و گو قابل دریافت است، همچنین متذکر می شود که این برنامه در ایام هفته از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13:30 از شبکه ی رادیویی گفت و گو پخش می شود.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید