خبرگزاری هنر - آرتنا
تصویر برگزیده

رئیس انجمن مد و لباس کشور؛

رشد و پویایی فرهنگ مد و لباس با اعتماد به بخش های خصوصی کشور ارتقاء می یابد

آرتنا: دکتر آرش پژمان اظهار داشت: تغییر مد و سرعت این تغییرات در جوامع مختلف همواره بر حسب نیازهای روز انسان انجام شده و پیش می رود.

برنامه "گفت و گوی اجتماعی" با موضوع بررسی (برند پوشی و فخر فروشی و آفات آن) با حضور دکتر مهدی محمودی (رئیس انجمن مد و لباس کشور) و دکتر آرش پژمان (استاد دانشگاه) از شبکه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.

در این برنامه دکتر مهدی محمودی با اشاره به جنبه های مختلف سیاست گذاری مد در کشور، گفت: یکی از جنبه های خوب طراحی مد در کشور این است که تصمیم گیران این رشته در کنار کار خود کارشناس نیز هستند.

وی در خصوص بحث مد و صنعت اضافه کرد: یکی از ابزار های مهم صنعتی و فرهنگی مد در دنیا سینما است، که به عنوان یک پدیده ی صنایع فرهنگی به شمار می آید.

رئیس انجمن مد و لباس کشور با اشاره به تعاریف صنعت و فرهنگ در جوامع گفت: امروزه شاهد رشد پدیده هایی هستیم که علاوه بر درون مایه ی فرهنگی خود دارای کارکردی صنعتی هستند، به طوری که با درنظر گرفتن محتوا و ایدولوژی، کاری صنعتی نیز انجام می گیرد.

وی با تاکید بر این که حوزه ی مد و لباس یک صنعت فرهنگی است، اظهار داشت: رشد و پویایی فرهنگ مد و لباس و صنعت نهفته در این رشته با اعتماد و سپردن کار به بخش های خصوصی کشور گسترش یافته و ارتقای می یابد.

در بخش دیگر این برنامه دکتر آرش پژمان با اشاره به رابطه ی منطق دیالیکتیک و صنعت مد و لباس، گفت: بر اساس منطق دیالیکتیک تضادهای موجود در دورن تمام پدیده ها عاملی هستند برای به وجود آمده پدیده های تازه تر، به عبارت دیگر تمام پدیده های جدید از تقاض خودشان به وجود می آید.

وی با اشاره به سرعت حرکت و تغییر مد در جوامع مختلف، اظهار داشت: تغییر مد و سرعت این تغییرات در جوامع مختلف همواره بر حسب نیازهای روز انسان انجام شده و پیش می رود.

این استاد دانشگاه با بیان این که ماهیت مد همواره با تغییر پیوند خورده است، خاطر نشان کرد: انسان همیشه میل به زیبایی داشته و بر اساس ذات خود دست به ایجاد و تغییر مد می زند.

فایل صوتی برنامه "گفت و گوی اجتماعی" از وبگاه شبکه رادیویی گفت و گو قابل دریافت است، همچنین متذکر می شود که این برنامه در ایام هفته از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13:30 از شبکه ی رادیویی گفت و گو پخش می شود.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید