خبرگزاری هنر - آرتنا

در ایران؛

غبارروبی از چهره «یار مهربان»

آرتنا: میزان سرانه مطالعه در کشور ایران بسیار پایین گزارش شده است.

یکی از ویژگی های جامعه ایرانی که واجد نتایج منفی در عرصه های فردی و جمعی است، میزان بسیار پایین مطالعه است. از مهمترین علل عدم گسترش فرهنگ مطالعه در کشور، گران بودن کتاب، فقدان وقت کافی برای مطالعه، سرگرم شدن به مسایل جانبی و یا نبود کتاب مناسب برای سلیقه های مختلف عنوان شده است.

 

۰۹:۲۵ ::: ۶ / ۵ / ۱۳۹۵

ARTNA آرتنا-> شعر و ادبیات -

منبع خبر : تسنیم

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید