خبرگزاری هنر - آرتنا

کارگردان

بهتاش صناعی‌ها در سوگ پدر نشست

آرتنا: بهتاش صناعی‌ها کارگردان، در سوگ پدر نشست.

پدر بهتاش صناعی‌ها کارگردان فیلم «احتمال باران اسیدی» درگذشت.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید