تصویر برگزیده

در تالار مشاهیر؛

هیات مدیره و بازرس کانون ملی منتقدان تئاتر ایران ابقا شدند

آرتنا: مهدی نصیری، سعید محبی، رضا آشفته، بابک فرجی و سیدجواد روشن به عنوان هیات مدیره و عرفان پهلوانی به عنوان بازرس کانون ملی منتقدان تئاتر ایران انتخاب شدند.

یازدهمین انتخابات هیات مدیره و بازرس کانون ملی منتقدان تئاتر ایران چهارشنبه 6 امرداد 1395 شمسی با حضور بیشتر عضوهای این کانون در تالار مشاهیر مجموعه­ تئاتر شهر تهران برگزار شد و اعضای این کانون هیات مدیره و بازرس را برای دو سال دیگر انتخاب کردند.

در این جلسه ­ مجمع عمومی و انتخابات کانون که با حضور بیشترین عضوها برگزار شد، پس از رای­گیری «مهدی نصیری»، «سعید محبی»، «رضا آشفته»، «بابک فرجی» و «سید جواد روشن» به عنوان هیات مدیره و «عرفان پهلوانی» به عنوان بازرس کانون ملی منتقدان تئاترایران انتخاب شدند. همچنین «امید طاهری» و «حسن پارسایی» به عنوان اعضای علی­ البدل هیات مدیره و «حمید کاکاساطانی» به عنوان بازرس علی ­البدل انتخاب شدند.

بدین ترتیب و در نخستین جلسه­ هیات مدیره که پس از مجمع عمومی برگزار شد، مهدی نصیری برای دو سال دیگر و تا سال ۹7 به عنوان رییس کانون ملی منتقدان تا‌تر انتخاب شد و رضا آشفته نایب رییس، سعید محبی مسوول امور مالی، بابک فرجی مسوول روابط عمومی و سید جواد روشن منشی هیات مدیره­ کانون ملی منتقدان تئاتر ایران شدند.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید