تصویر برگزیده

در جلسه كارگروه ملي گفتمان سازي اقتصاد مقاومتي مطرح شد:

اهميت نقش صدا و سيما در تبديل اقتصاد مقاومتي به يك گفتمان عمومي

آرتنا: در جلسه كارگروه ملي گفتمان سازي اقتصاد مقاومتي بر همكاري صداوسيما براي كمك به رونق توليد داخلي و ترغيب مردم به مصرف كالاهاي داخلي تاكيد شد

جلسه كارگروه ملي گفتمان سازي اقتصاد مقاومتي ظهر امروز (دوشنبه) به رياست معاون اول رييس جمهور برگزار شد.
دكتر اسحاق جهانگيري در اين جلسه با تاكيد بر اينكه براي اجراي برنامه هاي مهم نيازمند مشاركت جدي مردم هستيم، گفت: در سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي موضوعات و محورهايي وجود دارد كه براي اجراي برنامه هاي متناسب با آنها نيازمند مشاركت جدي مردم هستيم و در غير اينصورت به اهداف مورد نظر دست نخواهيم يافت.
معاون اول رييس جمهور افزود: اقتصاد مقاومتي بايد به عنوان يك گفتمان عمومي در جامعه حاكم شود تا شاهد همراهي و مشاركت مردم در اجراي اين برنامه مهم و تاثيرگذار باشيم.
وي افزود: اگرچه برخي از كارها و برنامه ها بيش از آنكه با مردم مرتبط باشد، موضوعاتي اجرايي و مرتبط با وظايف سازمان ها و دستگاه هاي اجرايي است اما با اين وجود نمي توان از نقش مردم در اجراي مناسب اين برنامه ها غافل شد. ضمن آنكه نقش مردم در برخي از برنامه ها همانند افزايش بهره وري بسيار پررنگ تر است و از درون يك خانواده گرفته تا سطح جامعه، نقش و سهم مردم در رسيدن به اهداف مورد نظر، تعيين كننده و پراهميت است از اينرو جلب مشاركت مردم در تحقق برنامه هاي مهم نظير اقتصاد مقاومتي، اهميت دو چندان دارد.
به رغم انتقاد برخي از افراد اما خوشبختانه سياست هاي اقتصاد مقاومتي به گونه اي تنظيم شده است كه اغلب اقتصاد دانان كشور با گرايش هاي مختلف درباره اين سياست ها اتفاق نظر دارند

دكتر جهانگيري با بيان اينكه متاسفانه هنوز برخي منتقدين دولت حتي يك بار هم سياست هاي 24 گانه اقتصاد مقاومتي را مطالعه نكرده اند، خاطرنشان كرد: اين افراد براساس ديدگاه خود در خصوص اقتصاد مقاومتي اظهار نظر مي كنند و دولت را به عدم پيگيري اقتصاد مقاومتي متهم مي سازند.
وي اضافه كرد: به رغم انتقاد برخي از افراد اما خوشبختانه سياست هاي اقتصاد مقاومتي به گونه اي تنظيم شده است كه اغلب اقتصاد دانان كشور با گرايش هاي مختلف درباره اين سياست ها اتفاق نظر دارند.
معاون اول رييس جمهور با تاكيد بر لزوم برگزاري مرتب و مستمر جلسات كارگروه ملي گفتمان سازي و فرهنگ سازي اقتصاد مقاومتي، تصريح كرد: انتظار ما از سازمان صدا و سيما به عنوان رييس اين كارگروه ملي اين است كه براي گفتمان سازي اقتصاد مقاومتي با مشاركت نخبگان و محققان كشور كارهاي تحقيقاتي و پژوهشي انجام دهد تا بتواند اين موضوع را به عنوان يك گفتمان در ميان آحاد جامعه حاكم كند.
وي همچنين با تاكيد بر لزوم راه اندازي توليد و حمايت از توليدكنندگان داخلي افزود: از مردم انتظار نداريم كه اگر كالايي در داخل كشور توليد مي شود و از كيفيت مناسب برخوردار نيست حتماً از آن استفاده كنند بلكه انتظار ما اين است كه توجه به توليدات با كيفيت داخلي به يك فرهنگ در ميان مردم تبديل شود و اين گونه نباشد كه برخي از خانواده ها خريد كالاهاي خارجي را به عنوان افتخار و برتري اجتماعي تلقي كنند.
انتظار ما از سازمان صدا و سيما به عنوان رييس اين كارگروه ملي اين است كه براي گفتمان سازي اقتصاد مقاومتي با مشاركت نخبگان و محققان كشور كارهاي تحقيقاتي و پژوهشي انجام دهد تا بتواند اين موضوع را به عنوان يك گفتمان در ميان آحاد جامعه حاكم كند

دكتر جهانگيري در ادامه اين جلسه با تاكيد بر اينكه اقتصاد مقاومتي برنامه اي بلندمدت است، گفت: نبايد انتظار داشت كه اقتصاد مقاومتي در كوتاه مدت و به طور كامل اجرا شود چرا كه اجراي بندهاي مختلف آن نيازمند بسترسازي و فراهم شدن مقدمات است كه يكي از اين مقدمات اين است كه اقتصاد مقاومتي به يك باور و گفتمان عمومي تبديل شود.
معاون اول رييس جمهور ادامه داد: اقتصاد مقاومتي سياست هايي است كه نه تنها در مقطع فعلي مي تواند اقتصاد كشور را نجات دهد بلكه در سالهاي آينده نيز فارغ از آنكه نامگذاري براي هر سال چگونه باشد، اقتصاد مقاومتي بايد همچنان اولويت اول كشور باشد.
وي با تاكيد براينكه گفتمان سازي اقتصاد مقاومتي موضوعي بسيار پراهميت است كه بخش اعظم آن به عهده سازمان صدا و سيما و نهادهاي فرهنگي كشور گذاشته شده است، گفت: صدا و سيما به عنوان رييس كارگروه ملي گفتمان سازي اقتصاد مقاومتي بايد با استفاده از نظرات و ديدگاه هاي مشاورين و صاحبنظران، زمينه را براي تبديل اقتصاد مقاومتي به يك باور و گفتمان عمومي فراهم كند تا شاهد نتايج مثبت آن باشيم.
در اين جلسه رييس سازمان صدا و سيما نيز با تاكيد براينكه صدا و سيما بايد تبديل به يك رسانه توسعه محور شود، گفت: صدا و سيما براي كمك به راه اندازي بخش توليد و اقتصاد كشور برنامه ريزي دقيقي انجام داده است و قرار است رسانه ملي به معرفي واحدهاي توليدي كوچك و متوسط بپردازد تا از اين طريق اين واحدها به مردم معرفي و براي توليدكنندگان كالاهاي ايراني بازارهاي جديد پيدا شود.
وي همچنين با تاكيد بر اهميت برنامه گفتمان سازي و فرهنگ سازي اقتصاد مقاومتي و نقش رسانه ملي در اجراي اين برنامه گفت: صدا و سيما براي اجراي اقتصاد مقاومتي انگيزه كافي دارد و معتقد هستيم اقتصاد مقاومتي از جنس دفاع مقدس است كه بايد همه براي آن بسيج شويم تا بتوانيم اقتصاد كشور را در برابر فشارهاي دشمنان مقاوم كنيم.
وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي هم در اين نشست گزارشي از اقدامات اين وزارتخانه در حوزه كتاب و ساير توليدات فرهنگي ارائه كرد و گفت: اين وزارتخانه بر موضوعاتي نظير توليد ملي، بهره وري، برانگيختن وجدان كاري در جامعه، مقابله با تجمل گرايي، بهره گيري از آيات قرآني و معارف اسلامي و ارائه الگوي صحيح مصرف تمركز دارد.
علي جنتي افزود: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در حوزه سينمايي نيز از كارهايي كه براساس اين محورها توليد شود، حمايت مي كند و در هنرهاي نمايشي، تجسمي، نقاشي و خوشنويسي هم بايد اين گونه جهت گيري ها وجود داشته باشد.
وي با تاكيد براينكه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موضوع چابك سازي و كاهش فرآيندها را دنبال مي كند، گفت: اين وزارتخانه مسئول شوراي فرهنگ عمومي كشور است و در جلسات اين شورا همواره موضوع اقتصاد مقاومتي مورد تاكيد بوده است.
وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي همچنين بر لزوم داشتن تعريف و درك مشترك از اقتصاد مقاومتي تاكيد كرد و گفت: در اين وزارتخانه به دنبال بررسي شيوه ها و راهكارهايي هستيم تا بتوانيم اقتصاد مقاومتي را به يك گفتمان غالب در سطح جامعه تبديل كنيم.
وي افزود: خوشبختانه تقسيم كار مناسبي در ميان دستگاه هاي مرتبط صورت گرفته و تاكنون دانشگاه آزاد اسلامي، بسيج و آموزش و پرورش گزارشي از عملكرد خود در اين زمينه ارائه كردند.
وي بر اهميت نقش صدا و سيما در تبديل اقتصاد مقاومتي به يك گفتمان عمومي تاكيد كرد و گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي آمادگي دارد همكاري لازم را با سازمان صدا و سيما براي هرچه فعال تر شدن كارگروه ملي گفتمان سازي و فرهنگ سازي اقتصاد مقاومتي انجام دهد.
رييس سازمان اسناد و كتابخانه ملي نيز در اين جلسه با تاكيد براينكه اقتصاد مقاومتي نبايد فقط به شكل شعار دنبال شود، گفت: شعار در ميان افراد انگيزه ايجاد مي كند اما نمي‌تواند باور لازم را در ميان مردم به وجود آورد. عمر شعار كوتاه است اما اگر اقتصاد مقاومتي به گفتمان و باور تبديل شود، آثار و پيامدهاي مثبت آن در دراز مدت بيشتر روشن خواهد شد.
در اين جلسه كه رييس سازمان تبليغات اسلامي نيز حضور داشت، نماينده سازمان صدا و سيما گزارشي از جلسات گذشته كارگروه ملي گفتمان سازي اقتصاد مقاومتي ارائه كرد.
وي در اين گزارش به تشريح برنامه هاي چهارگانه برنامه ملي گفتمان سازي پرداخت و گفت: رسانه ملي در سال جاري در حوزه اقدام و عمل سه محور اصلي را به طور ويژه دنبال مي كند كه عبارتند از: سياست هاي كلي 24 گانه اقتصاد مقاومتي، اقدامات اساسي ده گانه مورد تاكيد رهبر معظم انقلاب در نوروز سال 95 و پروژه هاي مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي.
در اين جلسه همچنين مقرر شد كه از اين پس جلسات كارگروه ملي گفتمان سازي اقتصاد مقاومتي به رياست رييس سازمان صدا و سيما و مشاركت جدي وزارتخانه ها و دستگاه هاي ذي ربط به طور مستمر تشكيل و گزارش پيشرفت برنامه هاي چهارگانه برنامه ملي گفتمان سازي اقتصاد مقاومتي به دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي جهت طرح در ستاد ارائه شود

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید