تصویر برگزیده

منتشر شد؛

بررسی «کیسانیه؛ تاریخ، ادبیات» در یک کتاب

آرتنا: کتاب «کیسانیه؛ تاریخ، ادبیات» نوشته وداد القاضی و ترجمۀ احسان موسوی‌خلخالی توسط انتشارات کتاب رایزن منتشر شد.

کتاب «کیسانیه؛ تاریخ، ادبیات» پژوهشی در تاریخ اسلام است که به فرقۀ کیسانیه می‌پردازد؛ فرقه‌ای که نام آن با مختار ثقفی و قیام او پیوند خورده است و به چند علت، جایگاهی ویژه در تاریخ اندیشۀ دینی‌اسلامی دارد؛ نخستین فرقه‌ای است که در قرن نخست هجری به صحنۀ حوادث جهان اسلام پای نهاد؛ نخستین فرقه‌ای است که ایده «مهدی منتظر» را پرورش داد و برای آن مصداق مشخص کرد و از اصلی‌ترین کانون‌های غلو است. این پژوهش تلاش کرده تا با اتکا به منابع متقدم، روند تطور این فرقه را شناسایی کند.

وداد القاضی، نویسنده این کتاب، استاد بازنشستۀ دانشگاه شیکاگو، سرویراستار دائره‌المعارف قرآن و عضو شورای علمی دایره‌المعارف اسلام (ویراست سوم) و دایره‎المعارف اندیشۀ سیاسی‎اسلامی (دانشگاه پرینستون) است.

این کتاب به ترجمه احسان موسوی‌خلخالی توسط انتشارات کتاب رایزن منتشر شده است.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید