تصویر برگزیده

با پیشنهاد علی عسکری؛

علی فروغی اصل رییس بسیج صداوسیما شد

آرتنا: علی فروغی اصل با حکم سردار محمدرضا نقدی به عنوان رییس بسیج صداوسیما منصوب شد.

zoom
علی فروغی اصل رییس بسیج صداوسیما شد

علی فروغی اصل با پیشنهاد علی عسکری رئیس رسانه ملی و حکم سردار محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین به عنوان رییس بسیج صداوسیما منصوب شد.

علی فروغی اصل با پیشنهاد علی عسکری رئیس رسانه ملی و حکم سردار محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین به عنوان رییس بسیج صداوسیما منصوب شد.

علی فروغی اصل پیش از این مسئول دبیرخانه تخصصی فرهنگ و اجتماعی بسیج کشور بوده است.
پیش از این محمود عاطفی عهده دار این سمت بوده است.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید