تصویر برگزیده

با پیشنهاد علی عسکری؛

علی فروغی اصل رییس بسیج صداوسیما شد

آرتنا: علی فروغی اصل با حکم سردار محمدرضا نقدی به عنوان رییس بسیج صداوسیما منصوب شد.

علی فروغی اصل با پیشنهاد علی عسکری رئیس رسانه ملی و حکم سردار محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین به عنوان رییس بسیج صداوسیما منصوب شد.

علی فروغی اصل با پیشنهاد علی عسکری رئیس رسانه ملی و حکم سردار محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین به عنوان رییس بسیج صداوسیما منصوب شد.

علی فروغی اصل پیش از این مسئول دبیرخانه تخصصی فرهنگ و اجتماعی بسیج کشور بوده است.
پیش از این محمود عاطفی عهده دار این سمت بوده است.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید