خبرگزاری هنر - آرتنا
خبرنگار افتخاری شوید

خبرنگار افتخاری آرتنا شوید

رضا فیاضی در ارزیابی جشنواره تئاتر رضوی؛

حمایت های مالی و معنوی از آثار باعث تشویق جوانان می شود

آرتنا: بازیگر فیلم سینمایی «یوسف هور» گفت: جشنواره تئاتر با هر مضمون و هر مکانی که برگزار شود، ویترین خوش آب ورنگی است که می تواند نتایج فرهنگی مثبتی به بار آورد.

رضا فیاضی درباره برگزاری جشنواره تئاتر رضوی اظهار کرد: به طور کلی من از هر جشنواره ای که برای تئاتر جنبه های تبلیغی داشته باشد عاشقانه استقبال می کنم و مطمئنم که نتایج مثبت زیادی خواهد داشت.

فیاضی در ادامه درباره خواسته های شرکت کننده ها از جشنواره تئاتر و نمایشنامه نویسی رضوی و برآورده شدن این مطالبات توضیح داد: جشنواره ها باید برای شرکت کننده هایشان تسهیلاتی قائل شوند. بدون حمایت، کاری از پیش نمی رود. حمایت ها باید هم معنوی و هم مالی باشد. مثلا تسهیلات مالی و مکانی برای اجرای عموم گروه ها در نظر گرفته شود. این کار باعث تشویق جوانان برای ادامه هرچه بهتر کار می شود. در خراسان هنرمندان شاخص زیادی بوده اند که شاید این روزها گوشه گیر شده باشند. باید از این پتانسیل های منطقه استفاده کرد.

بازیگر فیلم سینمایی «یوسف هور» در ادامه با اشاره به تاثیرات مثبت و ماندگار تئاتر بر مردم، توضیح داد: تئاتر جریانی را بدون اصرار در بین مردم رواج می دهد که باید ساماندهی شده باشد. مثلا بستن کمربند ایمنی تا زمانی که قانونی نشود، اجرا هم نمی شود. تئاتر به انسان ها کمک می کند تا فردی رفتار نکنند و جشنواره ای مثل جشنواره تئاتر و نمایشنامه نویسی رضوی در استان خراسان شمالی می تواند این آموزه ها را در شهرستان های ایران گسترش دهد.

وی در مورد یکی از معضلات این روزهای برگزاری جشنواره های تئاتری گفت: وقتی مدیران تغییر می کنند، سیاست ها هم عوض می شود. بانیان برگزاری جشنواره ها با سیاست های تازه کارشان را آغاز می کنند. من فکر می کنم اگر تمهیدی اندیشیده می شد که با تغییر هر مدیر همه چیز زیر و رو نشود، شرایط بهتری خواهیم داشت. این تغییرات پی در پی کم کم می تواند بدنه تئاتر را تضعیف کند، در حالی که ما با برگزاری جشنواره های تئاتری به دنبال گسترش این هنر بین همه اقشار و همه مناطق هستیم. قانونی شدن جشنواره ها تشکیلات را منظم تر می کند و به نفع تئاتر است.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید