خبرگزاری هنر - آرتنا
خبرنگار افتخاری شوید

خبرنگار افتخاری آرتنا شوید

قاری قرآن و خواننده آوا‌های مذهبی

اثر جدید سیدمیلاد‌ تاج‌زاده برای شهدای مهاجر‌ الی‌الله

آرتنا: سید‌میلاد‌ تاج‌زاده در یکی از جدیدترین آثار خود به وصف قاریان شهید مهاجر‌ الی‌الله پرداخت.

سید‌میلاد‌تاج‌زاده قاری قرآن و خواننده آوا‌های مذهبی کشور در یکی از جدید‌ترین آثار خود به وصف شهدای مهاجر الی‌الله که سال گذشته در جریان فاجعه منا دعوت حق را لبیک گفتند پرداخت.

این اثر با همت دارالقرآن سازمان بسیج مستضعفان تهیه و تولید شده است

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید