خبرگزاری هنر - آرتنا
خبرنگار افتخاری شوید

خبرنگار افتخاری آرتنا شوید

محمدرضا سهرابی نژاد

ارتقای فرهنگ با اندیشه‌های سالم نویسندگان

آرتنا: اگر نویسنده افکار سالمی داشته باشد و ضعیف و وابسته نباشد، اثرات مثبتی بر جامعه می‌گذارد.

محمدرضا سهرابی نژاد در خصوص تاثیر افکار نویسندگان بر ذهن مردم گفت: نویسندگان و شاعران تولید کننده‌های اصلی فکر و احساس هستند و طبعا اگر اندیشه، افکار و احساسات درست، منطقی، معنوی و سالم افراد مکتوب شوند و به شکل رمان، داستان و بقیه تولیدات فرهنگی دربیایند، باعث ارتقای فرهنگی و آگاهی مردم می شود. نویسنده ها وقتی وابسته و یا ضعیف باشند، و یا افکار و عقاید درستی نداشته باشند اثرات تخریبی روی جامعه به جا می گذارند.
 
وی افزود: متاسفانه در حال حاضر بعضی از کتاب‌هایی که تولید می‌شوند اثرات منفی روی خواننده‌ها بخصوص نسل جوان دارند و بعضی از آنها باعث غربزدگی و آشفتگی ذهنی می‌شوند.  از آنجا که تراوشات فکری این تعداد کم از نویسندگان سالم نیست، گامی در جهت ارتقای فرهنگ عمومی برنمی دارند بلکه برعکس فکر و ذهن مردم را تخریب می‌کنند در حالی که نویسندگان و هنرمندان در حوزه کاری خود عوامل بزرگ و مهمی در جهت ارتقای فرهنگ عمومی هستند.
 
سهرابی نژاد در پایان خاطرنشان کرد: به نظر من همانطور که قصه‌ها به شکل غیر مستقیم  و با استعاره به بیان مطلب می‌پردازند و یا شعر ها برای بیان احساس و تفکر از استعاره و مجاز استفاده می کنند، ولی شیرین و شنیدنی هستند؛ هر نوع آموزشی در زمینه فرهنگ نیز بهتر است به طور غیر مستقیم و با زبان احساس و عاطفه و تخیل و طنز بیان شود.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید