خبرگزاری هنر - آرتنا
خبرنگار افتخاری شوید

خبرنگار افتخاری آرتنا شوید

25 مرداد ماه ؛

"ارنواز" به نیاوران می آید

آرتنا: گروه موسیقی سنتی"ارنواز" ،25 مرداد ماه درسالن خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران ،به خوانندگی حمید رضا منفرد به اجرای برنامه می پردازد.

گروه موسیقی سنتی "ارنواز"  به سرپرستی نسیم اربابی، با اجرای ١4 قطعه از آثار برجسته اساتید موسیقی ایران همچون علی تجویدی ،درویش خان ،عبد الحسین برازنده ،غلام رضا خان رئیس،مرتضی نی داوود و نوید دهقان  به روی صحنه خواهد رفت.

حمید رضا منفرد خواننده گروه با بیان اینکه  دراین اجرا در بخش اول با پیش درآمد ماهور برنامه را آغاز می کنم افزود:دربخش اول با تک نوازی عود آواز نیز خواهیم داشت  و سپس تصنیف "دل شکسته "، "زدست محبوب ".دردستگاه ماهورو رِنگ ماهوراجرا خواهد شد و درادامه این بخش ، قطعه "بازگشته" دردستگاه اصفهان  اجرا می شود.

حمیدرضا منفرد درادامه اظهارداشت:بخش دوم این اجرا شامل قطعه "یارو دیار دردستگاه شور دشتی ،دونوازی عود و تار گفتگو دردستگاه شوردشتی ،قطعه رفتم درمیخانه دردستگاه نوا و قطعه "آتشی درسینه دارم" دردستگاه شوردشتی نیز برای مخاطبان اجرا می شود.

گفتنی است ، گروه موسیقی ارنواز ، در این کنسرت ساعت ٢١ به روی صحنه می رود وعلاقمندان برای تهیه بلیط این کنسرت می توانند ازطریق سایت تیوال  اقدام نمایند.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید