خبرگزاری هنر - آرتنا
خبرنگار افتخاری شوید

خبرنگار افتخاری آرتنا شوید

در کتاب پاسداشت حقیقت ؛

نقد خاطرات آیت‌الله منتظری

آرتنا: کتاب «پاسداشت حقیقت» با بازخوانی خاطرات آیت‌الله منتظری به نقد آنها پرداخته است.

«پاسداشت حقیقت» نوشته عباس سلیمی‌نمین و مسعود رضایی است که در دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران تهیه شده است. پاسداشت حقیقت با بازخوانی خاطرات آیت‌الله منتظری به نقد آنها پرداخته است.

این کتاب در شش فصل تدوین شده است. شکستن تحریم‌ها اولین گام، شخصیت پردازی، کرسی انتقاد، جایگاه مهدی هاشمی، تهاجم در تهاجم و فراز و فرودهای قائم مقامی نام شش فصل پاسداشت حقیقت است. در انتها نیز موخره‌ای تحت عنوان «فرصت‌های اندک و یادآوری‌ها» نگارش شده است.

در مقدمه این کتاب به چهار سوال پاسخ داده می‌شود. آیا ادعای در اختیار نداشتن اسناد ساواک مربوط به آیت الله منتظری حقیقت دارد؟ ثبت خاطرات در زمان وقوع چه تفاوت‌هایی را با خاطره نگاری در زمانی دیگر دارد؟ شنیده ها تا چه حد قابل اتکا و استناد هستند؟ برای ارزیابی صحت و سقم خاطرات چه نکاتی را باید در نظر گرفت؟

در ادامه این کتاب، هر فصل با چهار پرسش توسط مولفان آغاز می‌شود و در ادامه به آنها پاسخ داده می‌شود. در بخشی از این کتاب نوشته شده است: «نمی‌توان از وضعیتی که آیت‌الله منتظری به لحاظ بی‌توجهی به پاره ای دقائق اخلاقی و همچنین توصیه های استاد خود حضرت امام، به آن گرفتار آمده است، متاسف نبود. شاید اگر ایشان تنها به دو توصیه حضرت امام که بارها آن را تکرار کردند گوش فرا می داد، هرگز به این وضعیت مبتلا نمی‌شد. نخست آنکه بیت و دفتر خود را از منافقین و افراد ناباب تصفیه کند و دوم آنکه در صورت پی بردن به اشتباه خود بلافاصله نسبت به آن اعتراف کرده و از آن توبه کند.

متاسفانه آیت‌الله منتظری هیچگاه نخواست یا نتوانست منافقین به معنای اعم آن-افراد دارای فکر و باطن متفاوت با رفتار و گفتار ظاهر- را از خود دور کند و حتی هنگامی که خود آنها نیز به این ویژگی اعتراف کردند از پذیرش آن با بهانه‌ها و توجیهات مختلف اجتناب ورزید. علت این عدم پذیرش نه به خاطر آن بود که آیت‌الله منتظری افراد مزبور را کاملاً پاک و بی‌گناه می‌دانست بلکه بدین لحاظ بود که به هیچ وجه حاضر به اعتراف به اشتباه خود نبود. این ویژگی نیز خود ریشه در یک خصیصه دیگر ایشان داشت و آن تصور و توهمی بود که آیت‌الله منتظری از خود داشته و دارد و چنین توهمی به وی اساساً اجازه نمی‌دهد تا خود را فردی جایزالخطا به شمار آورد.»

 در انتهای کتاب نیز گفتگوی یک رسانه با عباس سلیمی‌نمین منتشر شده است. پس از آن نامه انتقادی مصطفی ایزدی به این مصاحبه و پاسخ سلیمی‌نمین نیز منتشر شده است.

پاسداشت حقیقت را می‌توان از فروشگاه‌های معتبر تهیه کرد. همچنین شماره تلفن‌های 88309192 و 88813371 پاسخگوی علاقمندان خواهد بود.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید