خبرگزاری هنر - آرتنا
خبرنگار افتخاری شوید

خبرنگار افتخاری آرتنا شوید

عضو کمیسیون بهداشت؛

مجلس آمادگی رفع خلاهای قانونی در حوزه درمان را دارد

آرتنا: عضو کمیسیون بهداشت مجلس از اعلام آمادگی مجلس برای رفع خلاهای قانونی در حوزه درمان وزارت بهداشت خبر داد.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس در مصاحبه با صبح و گفتگو رادیو گفتگو با تاکید بر اینکه دستگاه های اجرایی باید در خصوص نواقص قانونی به مجلس پیشنهاد دهند از اعلام آمادگی مجلس برای رفع خلاهای قانونی در حوزه درمان وزارت بهداشت خبر داد.

محمدحسین قربانی در برنامه صبح و گفتگو ساماندهی حوزه پزشکی را بر عهده معاونت وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی دانست و افزود: سازمان نظام پزشکی بازویی قدرتمند در کنار وزارت بهداشت است و اعضای آن نیز از منتخبین جامعه پزشکی هستند.

وی ادامه داد: این دو نهاد میتوانند در کنار یکدیگر نظارت و کنترل کنند و تصور میکنم در این حوزه خلاء قانونی وجود نداشته باشد.

قربانی گفت: در بسیاری ازحوزه های سلامت محور از جمله مواد غذایی و بهداشت محیط وزارت بهداشت مستقیما بعنوان ضابط قضایی ورود میکند دستشان نیز در این مسیر باز است.

وی تصریح کرد: اختیارات تا حدودی در دست معاونت درمان وزارت بهداشت وجود دارد ولی اگر در موردی جزیی خلا قانونی وجود داشته باشد تاکنون اقدام و اعلام نکرده اند.

قربانی خاطرنشان کرد: مجلس آمادگی دارد به مجموعه وزارت بهداشت کمک کند و هموار کننده این مسیر پر چالش باشد.

این عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت: اگر معاونت درمان وزارت بهداشت پیشنهادی دهد و لایحه ای بیاورد از نظر مجلس هیچ نگرانی و خلا وجود نخواهد داشت و اگر بر فرض مثال مشکلی در ابطال مراکز درمانی متخلف وجود داشته باشد بازوی کمکی نظام پزشکی موجود است و باید اقدام شود.

قربانی ادامه داد: در مجلس گذشته دوستان بخوبی عمل کردند و حتی موجب تعطیلی مطبها و مراکز درمانی متخلف شدند و باور دارم خلا قانونی چندانی وجود ندارد.

وی همچنین تاکید کرد که قوه قضا نیز در این حوزه آمادگی همکاری دارد و افزود: باید پیشنهاد از سوی معاونت درمان ارائه شود چون خلاهای قانونی در مسیر مشخص میشود و متولیان اجرایی باید در اینباره پیشنهاد دهند.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید