خبرگزاری هنر - آرتنا
خبرنگار افتخاری شوید

خبرنگار افتخاری آرتنا شوید

معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مصوبات جلسه 556 هیات انتخاب و خرید کتاب

آرتنا: در جلسه 556 هیات انتخاب و خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خرید 42 هزار و 260 نسخه کتاب به تصویب رسید.

در جلسه 556 هیات انتخاب و خرید کتاب تعداد 174 عنوان کتاب در 42 هزار و 260 نسخه به مبلغ 5/866/500/000(پنج میلیارد و هشتصد و شصت و شش میلیون و پانصد هزار ریال) جهت خرید به تصویب رسید.
 
فهرست این خرید در درگاه اینترنتی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به نشانی http: //mof. farhang. gov. ir/fa/home/book بارگذاری شده است. 
 
بر اساس این گزارش، ناشرانی که آثار خود را جهت بررسی به این هیات داده‌اند، در صورت تصویب عناوین، برای دریافت حواله خرید و تحویل کتاب‌ها می‌توانند با هماهنگی قبلی (تلفن ٣٨۵١٢٨۵٠) به دفتر صدور حواله دبیرخانه این هیات واقع در ساختمان مرکزی وزارتخانه، طبقه سوم، اتاق ٣۴٢ مراجعه فرمایند

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید