خبرگزاری هنر - آرتنا
خبرنگار افتخاری شوید

خبرنگار افتخاری آرتنا شوید

انجمن خوشنویسان ایران

برگزاری آزمون خوشنویسان نیشابور

آرتنا: در آزمون خوشنویسی انجمن خوشنویسان ایران شعبه نیشابور 117 نفر خوشنویس نیشابوری شرکت کردند.

مسئول مجتمع فرهنگی وهنری  اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان نيشابور اظهار  کرد: آزمون انجمن خوشنویسان ایران  در محل مجتمع امور هنري اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور برگزار گردید و117  نفر از خوشنویسان نیشابوری هنر خویش را در معرض آزمون قرار دادند . 
حمیدرضاآتشی گفت : در این آزمون که در 6 سطح خوشنویسی برگزار گردید  ودر مقاطع مقدماتی ، متوسط، خوش ، عالی ، ممتاز وخط تحریری شرکت نمودند که اوراق امتحانی این هنرمندان جهت تصحیح به تهران ارسال گردیده است که مدارک قبولی ازسوی  انجمن خوشنویسان ایران  صادرخواهدشد.
وی  خاطرنشان کرد : از تعداد 117 نفر شرکت کننده در آزمون 50نفر در آزمون خط تحریری  و67 نفر در آزمون سطوح خوشنویسی شرکت کردند.
آتشی  یاد آورشد:هنر خوشنویس در نیشابور دارای قدمت فراوان است و علاقه مردم به خصوص جوانان هنرمند این دیار زبانزد خاص و عام می باشد به طوری که نیشابور پس از مشهد بیشترین  مدرک خوشنویسی را در استانهای خراسان شمالی ، رضوی و جنوبی داراست.  
مسئول مجتمع فرهنگی وهنری  اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان نيشابور تصریح کرد : آزمون خط تحریری نیز درسه مقطع مقدماتی ، تکمیلی و پیشرفته توسط انجمن خوشنویسان ایران برگزارشدو  ما از خانواده ها دعوت می کنیم تا با تشویق فرزندان خویش آنها را به سمت و سوی این هنر مذهبی و ملی  سوق دهند .

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید