خبرگزاری هنر - آرتنا
خبرنگار افتخاری شوید

خبرنگار افتخاری آرتنا شوید

ويژه برنامه هاي مختلف براي شنوندگان

همراه با راديو در هفته دولت

آرتنا: شبكه هاي راديويي به مناسبت هفته دولت، ويژه برنامه هاي مختلفي را براي شنوندگان پخش مي كنند.

 شبكه هاي  راديويي به مناسبت هفته دولت ويژه برنامه هاي مختلفي را براي شنوندگان پخش مي كنند. اين شبكه ها علاوه بر اين ويژه برنامه ها در برنامه هاي مختلف در هفته دولت موضوع عملكرد دولت ، وضع اقتصادي ، فرهنگي ، سياسي و...... را از نگاه مردم و مسئولان بررسي و به پيشرفت هاي حاصل شده از عملكرد وزارت خانه هاي مختلف اشاره مي كنند . ذيلا برخي از مهمترين برنامه هاي راديو هاي مختلف را در شبكه هاي راديويي كه به مناسبت هفته دولت پخش مي شوند معرفي مي كنيم.

راديو ايران

برنامه " كافه هنر" از 2 تا 8 شهريو ساعت 17:15 دقيقه به مناسبت هفته دولت، به عملكرد دولت در زمينه فرهنگ و هنر مي پردازد.

راديو ايران در برنامه "سلام ايران"  نيز از 31 مرداد تا 8 شهريور ساعت 6:30 دقيقه با وزراي اقتصاد، بهداشت، آموزش و پرورش، دفاع  و... در زمينه عملكرد وزارتخانه شان گفت و گو مي كند.

برنامه "شناسا" از 2 تا 8 شهريور ساعت 15:30 دقيقه و برنامه " ايرانشهر" از 31 مرداد تا 8 شهريور ساعت 19:5 دقيقه به بررسي و انعكاس عملكرد دولت در حوزه هاي مختلف مي پردازد.

برنامه "ورزش ايران" نيز از 2 تا 8 شهريور ساعت 18:15 دقيقه، فعاليت هاي وزارت ورزش و جوانان را بررسي مي كند.

برنامه "نمودار" در هفته دولت هر روز ساعت 10 به عملكرد دولت در حوزه محيط زيست و علم اختصاص دارد.

گفتني است برنامه "رهاورد" از 2 تا 8 شهريور ساعت 12:15 دقيقه ، دستاوردهاي اقتصادي دولت را زير ذره بين مي برد.

راديو تهران

راديو تهران از 3 تا 8 شهريور ساعت 13:40 دقيقه در برنامه " اينجا تهران است" با فرمانداران شهرستان هاي اطراف تهران گفت و گو مي كند.

همچنين برنامه "ذره بين" از 4 تا 8 شهريورساعت 11 گزارشي از سطح شهر درباره عملكرد دولت يازدهم پخش مي كند.

برنامه" مرورگر" نيز از روز 3 تا 8 شهريور ساعت 20 موضوع هاي مرتبط با هفته دولت را مطرح و با مسئولين مربوط گفت و گو مي كند.

رايو سلامت

 برنامه "افق روشن" 3، 6 و 8 شهريور ساعت 9:5 دقيقه به بررسي سلامت اجتماعي و محيط زيست در دولت يازدهم (طرح استانداردهاي جديد براي هوا در صنايع كشور و نظارت سازمان) ، بررسي عمليات اجرايي وزارت جهاد كشاوري در دولت يازدهم (افزايش توليدات كشاورزي و افزايش بهره وري آب در كشاورزي) و تحليل عمليات اجرايي وزارت راه و شهرسازي در دولت (بهبود سطح كمي و كيفي ايمني در حوزه حمل و نقل ) اختصاص دارد.

" برنامه "صبح و زندگي" نيز در هفته دولت ساعت 6:30 دقيقه شنوندگان را همراهي مي كند.

معرفي دستاوردها و طرح هاي آينده دولت يازدهم در حوزه سلامت (كسب رتبه اول  نرخ  رشد علم برتر در دنيا) ، افزايش صادرات محصولات دانش بنيان، كاهش واردات دارو، افزايش فضاي بيمارستاني  و ... از مباحثي است كه اين برنامه به آنها مي پردازد.

برنامه ششم توسعه در حوزه سلامت ، اقتصاد مقاومتي، اقتصاد دانش بنيان و شركت هاي دانش بنيان از مواردي است كه 5 شهريور ساعت22:10 در برنامه "چشم انداز" مطرح مي شود.

برنامه " كارنامه " از 2 تا 8 شهريور ساعت 10 دستاوردهاي دولت در حوزه سلامت را بررسي مي كند

برنامه " سايه روشن" 7 شهريور ساعت 19:10 دقيقه دستاوردهاي پزشكي ، توليدات دارو و فعاليت هاي شركت هاي دانش بنيان  و برنامه "تازه هاي پزشكي" 5 شهريور ساعت 19:50 دقيقه طرح هاي غربالگري در حوزه  سلامت را معرفي مي كند.

راديو اقثصاد

برنامه "روز از نو" از 2 تا 8  به جز5 شهريور ساعت 6:30 دقيقه علت نامگذاري روزهاي هفته دولت  را تحليل مي كند.

همچنين برنامه "رهيافت" چهارشنبه 3 شهريور ساعت 20 عملكرد دولت درخصوص  اقتصاد مقاومتي را زير ذره بين مي برد.

برنامه " چالش" در اين شبكه راديويي نيز در هفته دولت  به جز 5 شهريور ساعت 15 مسائل وزارتخانه را مطرح و بررسي مي كند.     

راديو ورزش

برنامه "صداي ورزش" جمعه 5 شهريور ساعت 16 رويدادهاي ويژه هفته دولت در حوزه ورزش را منعكس مي كند.

همچنين برنامه "صبح و ورزش" هم 2، 4، 6 و 8 شهريور ساعت 7:10 دقيقه از دستاوردهاي استان ها درباره هفته دولت گزارش پخش مي كند.

برنامه "هميشه با ورزش"( دستاورد) روزهاي 2، 3، 6، 7 و 8 شهريور ساعت 21:30 دقيقه عملكرد نهادهاي اجرايي وزارت ورزش و جوانان در حوزه ورزش را با حضور معاونين وزارتخانه  بررسي مي كند.

راديو فرهنگ

راديو فرهنگ  به مناسبت هفته دولت در برنامه " سمت  و سو"  ساعت 20:30 دقيقه به وضعيت فرهنگي دولت يازدهم مي پردازد.

راديو پيام

راديو پيام در هفته دولت در برنامه "تحريريه پخش " كه دوشنبه به صورت شناور پخش مي شود ، به اطلاع رساني در مورد برنامه هاي هفته دولت و پروژه هايي كه احتمالا در هفته دولت بهره برداري مي شوند و انعكاس فعاليت هاي دولت در گراميداشت ياد و خاطره شهيدان رجايي و باهنر مي پردازد.

راديو جوان

برنامه "چهار سو" در هفته دولت ساعت 15 در بخش فرهنگي به دستاورد ها و پيشرفت هاي فرهنگي و هنري در سطح كشور و جهان با مشاركت وزارت فرهنگ و ارشاد اختصاص دارد.

برنامه "جوان ايراني سلام" در هفته دولت ساعت 6:45 دقيقه، پيشرفت در توليد داخلي، پيشرفت دولت در حركت هاي جهادي ، مبارزه دولت با قاچاق كالا و ارز در سال گذشته ، پيشرفت هاي بهداشتي و پژشكي دولت در سال گذشته ،حمايت از توليد داخلي و راه هايي كه دولت در اين راستا مد نظر دارد و ... را مطرح مي كند.

برنامه "يك روز با دولت " هر روز با يك وزير در محل كارشان گفت و گو مي كند و به سوالات مردم در زمينه دستاورد دولت  پاسخ مي گويد. اين برنامه در هفته دولت ساعت 14:30 دقيقه شنوندگان را همراهي مي كند.

راديو گفت و گو

برنامه "گفت و گوي علمي" در قالب ميزگرد از 2 تا  8 شهريور ساعت 21 پخش مي شود.

گفت و گو با وزرا و معاونين وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت جهاد كشاورزي و معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور از بخش هاي اين برنامه است.

برنامه"گفت و گوي فرهنگي" نيز از 2 تا 8 شهريور ساعت 20 در قالب ميزگرد روي آنتن مي رود.

گفت و گو با وزرا و معاونين در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و وزارت ارتباطات و فناوري از بخش هاي اصلي اين برنامه است.

برنامه "گفت و گوي اجتماعي" در هفته دولت ساعت 13:30 شنوندگان را همراهي مي كند.

گفت و گو با وزرا و معاونين در وزارت دادگستري ، وزارت ورزش و جوانان و معاونين رئيس جمهور در حوزه هاي مختلف اجتماعي از آيتم هاي برنامه است.

برنامه "ضيافت" در قالب ميزگرد چهارشنبه ساعت 22 در يك قسمت 120 دقيقه اي پخش مي شود و گفت و گو با رئيس و معاونين سازمان حفاظت از محيط زيست از بخش هاي اصلي اين برنامه است.

"حجره" در قالب ميز گرد سه شنبه  ساعت 22 در يك قسمت 120 دقيقه اي پخش مي شود. گفت و گو با وزرا و معاونين وزارت صنعت ،معدن و تجارت و وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي از آيتم هاي برنامه است.

برنامه "صبح و گفت و گو" در قالب كارشناسي از 1تا 8 شهريور ساعت 7 شنوندگان را همراهي مي كند.

گفت و گو با وزرا و يا معاونين آنها و ارائه عملكرد يك ساله و افق پيش روي وزارت خانه ها از بخش هاي اين برنامه است.

همچنين برنامه "ورش بدون ويرايش" در قالب ميزگرد چهارشنبه ساعت 16 پخش مي شود. بررسي عملكرد وزارت ورزش و جوانان با حضور وزير يا معاونان وي از بخش هاي اين برنامه است.

برنامه"گفت و گوي اقتصادي" از 1 تا 8 شهريور ساعت 14:30 با وزرا و يا معاونين وزارت خانه هاي اقتصاد و دارايي و وزارت صنعت ،معدن و تجارت گفت و گو مي كند.

برنامه "گفت و گوي سياسي" در هفته دولت ساعت 17:30 دقيقه با وزرا يا معاونين وزارت امور خارجه ،وزارت كشور ،وزارت نفت،وزارت دفاع و پشتيباني، ريئس يا معاونين سازمان ارتباطات اسلامي ،سازمان انرژي هسته اي ،سازمان مديريت و برنامه ريزي و سازمان تعزيرات حكومتي گفت و گو مي كند.

همچنين برنامه "رويداد" از 1 تا 8 شهريور ساعت 12 با وزرا و يا معاونين آنها درباره عملكرد يك ساله و افق پيش روي وزارتخانه ها صحبت مي كند.

"بدون خط خوردگي" نيز در هفته دولت ساعت 19 با وزرا و يا معاونين آنها درخصوص دستاورد يك ساله و افق پيش روي وزارت خانه ها صحبت مي كند

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید