خبرگزاری هنر - آرتنا
خبرنگار افتخاری شوید

خبرنگار افتخاری آرتنا شوید

منتشر شد؛

تازه ترين شماره فصلنامه علمي و پژوهشي تئاتر شماره 62 پاییز1394 منتشر شد

آرتنا: فصلنامه شماره 62 ويژه پاییز 1394 براي علاقمندان حوزه تئاتر به چاپ رسيده است.

علاقمندان ميتوانند در شماره جديد فصلنامه علمي و پژوهشي تئاتر مقالاتي با عناوين " رمزگشایی ازیک تناقض(چگونگی تبلور یوگای کلاسیک و مدرن در تئاتر گروتفسکی) " نوشته " عاطفه حسینی  ، مهدی حامد سقایان " ، " تاملی در وضعیت امروز: بلوغ و دگردیسی تئاتر ایران " نوشته " مهرداد رایانی مخصوص " ،" باز شناسی تاریخی تئاتر لرستان از منظر قوم پژوهی(تکیه بر پنجاه نمایشنامه دست نویس بومیان لرستان در پنجاه سال گذشته) " نوشته " محمد عارف " ، " بررسی تطبیقی آرا جامعه شناختی امیل دورکیم (در دو نمایش نامه یرما و خانه برناردا آلبا نوشته فدریکو گارسیا لورکا) " نوشته " سپیده باقری لویه  ، ناهید احمدیان " ، " ریختارنمایشی سیاه‌بازی " نوشته " مريم نعمت طاووسي " ، " بررسی تاثیر آموزش تئاتر بر یادگیری مهارت های زندگی در دوره نوجوانی دربوشهر " نوشته " جـــواد جمیری ، عزت دیره " ، " مطالعه‌ای بر ساختار مونولوگ با تکیه بر مفهوم «مطلق زبان»  فردینان دو سوسور" نوشته " امین حیدری "  بخوانند.

فصلنامه شماره 62 ويژه پاییز 1394 با مديرمسوولي مهدي شفيعي و سردبيري دكتر سيد مصطفي مختاباد  و با بهاي8000هزار تومان براي علاقمندان حوزه تئاتر به چاپ رسيده است.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید