خبرگزاری هنر - آرتنا
خبرنگار افتخاری شوید

خبرنگار افتخاری آرتنا شوید

امروز راديو با هيئت دولت؛

بسياري از برنامه هاي راديو ميزبان وزرا و معاونان رئيس جمهور هستند

آرتنا: در آخرين روز از هفته دولت، بسياري از برنامه هاي راديو ميزبان وزرا و معاونان رئيس جمهور هستند تا عملكرد دولت را براي مردم تشريح كنند .

شبكه هاي راديويي كه از ابتداي هفته دولت در برنامه هاي مختلف خود از وزرا، معاونان رئيس جمهور، معاونان وزراي دولت يازدهم و مديران كل ارشد در دستگاه هاي دولتي دعوت كردند تا عملكرد دولت آقاي روحاني را براي مردم تشريح كنند، در آخرين روز اين هفته نيز ميزبان پنج تن از وزرا و معاونان رئيس جمهور مي شوند.

صبح امروز خانم معصومه ابتكار معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت از محيط زيست در برنامه "جوان ايراني سلام" در راديو جوان شركت كرد و از اقدامات اين سازمان در دوره كاري دولت يازدهم گفت .

دكتر فرهادي وزير علوم در برنامه "ملاقات" در راديو جوان كه در ساعت 14:30 پخش مي شودبه تشريح عملكرد وزارت خانه اش و جايگاه علمي ايران در منطقه و جهان خواهد پرداخت .

راديو سلامت ساعت 7 در برنامه "افق روشن" از علي ربيعي وزير كار ، رفاه و امور اجتماعي" دعوت كرد تا از وضع سلامت كارگران و توجه دولت به رفاه آنان براي مردم توضيحاتي را بيان كند. 

برنامه "گفت و گوي اجتماعي"در راديو گفت و گو فرصت اين برنامه را به آقاي مجيد انصاري داده است كه عملكرد معاونت حقوقي رئيس جمهور كشورمان را براي مردم تشريح كند.

و راديو ايران در برنامه "سلام ايران" ميزبان محمود واعظي وزير ارتباطات و فن آوري اطلاعات است . وي در مدت زمان 80 دقيقه اي اين برنامه مي تواند بخش زيادي از عملكرد دولت يازدهم را به ويژه در حوزه ارتباطات براي مردم توضيح دهد .

صداي جمهوري اسلامي علاوه بر اين،در برنامه هاي گفت و گو محور امروز خود از چند معاون وزير و مديركل ارشد دولتي هم دعوت كرده تا در باره عملكرد دولت براي مردم سخن بگويند و جزئيات كار ها و خدمات خود را براي مخاطبان تشريح كنند

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید