خبرگزاری هنر - آرتنا
خبرنگار افتخاری شوید

خبرنگار افتخاری آرتنا شوید

معاون وزیر علوم؛

83 درصد کل ظرفیت آموزش عالی بدون کنکور است

آرتنا: معاون وزیر علوم ضمن گرامیداشت هفته دولت، اظهار کرد: هم اینک تا 83 درصد کل ظرفیت آموزش عالی بدون کنکور است و تنها برای 17 درصد این ظرفیت کنکور را برگزار می کنیم.

ابراهیم خدایی ضمن مصاحبه تلفنی با "صبح و گفت وگو" حوزه علمی، آزمون استخدامی و ارزشیابی و تنظیم کیفیت را از جمله اقدامات صورت گرفته در سازمان سنجش عنوان کرد و افزود: «3 میلیون 200 هزار متقاضی در بین آزمون ها داشتیم و در بخش دوم امسال نیز آماده برگزاری آزمون استخدامی هستیم و در بخش سوم نیز خود ارزیبابی کرده که در راستای ارتقای کیفیت گروه های آموزشی در حوزه کاری خودشان انجام می گیرد.»

رئیس سازمان سنجش ادامه داد: «سال گذشته تغییر عمده ای در فعالیت های سازمان اتفاق افتاد و آن قانون تحصیلات تکمیلی بود و کلیه سنجش ها را در وزارت علوم و بهداشت متمرکز کرد و امسال وارد فاز اجرایی خواهیم شد و در بحث تحصیلات تکمیلی دو آزمون در وزارت بهداشت و وزارت علوم خواهیم داشت.»

خدایی گفت: «هم اینک تا 83 درصد کل ظرفیت آموزش عالی بدون کنکور است و تنها برای 17 درصد این ظرفیت کنکور را برگزار می کنیم.»

وی در خصوص حذف کنکور گفت: «با جمع بندی های انجام شده و رقابت سنگینی که در یکسری رشته ها مثل پزشکی وجود دارد، عملا نمی توانیم برای 10 درصد ظرفیت دانشگاهی حذف کنکور را اجرایی کنیم.»

خدایی افزود: «طی 5 سال قرار شد 85 درصد ظرفیت دانشگاه ها بدون کنکور واگذار شود ولی در رابطه با 15 درصد باقی مانده، حذف مطرح نشده و قرار است بر اساس کارکرد دانش آموزان در آموزش موسطه [ظرفیت ها واگذار شود].»

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید