خبرگزاری هنر - آرتنا
خبرنگار افتخاری شوید

خبرنگار افتخاری آرتنا شوید

درمرکز تئاتر مولوی ؛

تعطیلی پنجشنبه و تغییر در برنامه ی اجراهای روز جمعه

آرتنا: به دلیل تقارن با ایام شهادت نهمین امام شیعیان حضرت امام محمد تقی علیه السلام تمامی اجراهای نمایشی این مجموعه در روز پنجشنبه یازدهم شهریور تعطیل خواهند بود.

در همین راستا، روز جمعه نیز نمایش "نمی دونم یا بغضی که نمی ترکد" به کارگردانی علی بیگدلی با 30 دقیقه تاخیر و ساعت 20 در سالن کوچک مرکز تئاتر مولوی اجرا خواهد شد.

همچنین نمایش "نبردگالیله" به کارگردانی مسعود طیبی در ساعت مقررِ 20:30 دقیقه به روی صحنه می رود.

لازم به ذکر است؛ هر سه نمایش این فصل اجرایی که مشتمل بر دو نمایش فوق به همراه نمایش "مکعب" به کارگردانی محمد الله دادی است، روز دوشنبه، پانزدهم شهریور به اجراهای خود در مرکز تئاتر مولوی پایان خواهند شد.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید