خبرگزاری هنر - آرتنا
خبرنگار افتخاری شوید

خبرنگار افتخاری آرتنا شوید

با ترجمه زانیار ابراهیمی

کتاب «راهنمای فلسفه سیاسی» به دو زبان منتشر شد

آرتنا: کتاب دو زبانه «راهنمای فلسفه سیاسی» به قلم هاروی منسفیلد با ترجمه زانیار ابراهیمی منتشر شد.

چگونه می‌توان به دنیای فلسفه سیاسی راه یافت؟ هاروی منسفیلد نویسنده این کتاب و استاد فلسفه سیاسی دانشگاه هاروارد، دو راه پیشنهاد می‌کند: خوانش متون اصیل فلسفه سیاسی و رجوع به آثار شارحان. او راه نخست را بر می‌گزیند و با زبانی گزنده شارحان را تفاله‌هایی خطاب می‌کند که از اندیشه اصیل بی بهره‌اند.

آنچه منسفیلد در این کتاب کوچک راهنما پیش می‌نهد، نه شرحی پر طول و تفصیل از تاریخ فلسفه سیاسی ، بلکه نقشه‌ای است تا دانشجویان و علاقه مندان با تمسک بدان به هزار توی اندیشه فیلسوفان سیاسی راه یابند.

در بخشی از این کتاب آمده است که :‌«در فلسفه سیاسی، سنتی طولانی وجود دارد که به سقراط باز می‌گردد و از مجموعه کتاب‌های بزرگی تشکیل می‌شود که در مقام دفاع یا مخالفت با فلسفه معاصر یا قبلی نوشته شده‌اند.

صاحب نظر فلسفه سیاسی عمر خود را وقف این سنت یا بخشی از آن می‌کند و هر کس که به طور جدی در باب فلسفه سیاسی می‌اندیشد، دست کم باید دانشی درباره این سنت کسب کند. با این همه لزوما نباید فلسفه سیاسی را در کتاب‌های این رشته جستجو کرد. تمام کتاب‌های فلسفه سیاسی ممکن است نابود شوند، البته اگر بتوان چنین فاجعه‌ای را تصور کرد، و فعالیت فلسفی دوباره مستقیما از زندگی سیاسی پدید آید.

خصلت کمابیش عقلانی سیاست، نیازمند کمال در فلسفه سیاسی است. ولو این کمال مستلزم ظهور اندیشمندی بزرگ باشد که در صورت اجابت این نیاز، همگی بسیار وام دا او خواهیم بود.

سیاست همواره آبستن فلسفه سیاسی است که هر آن آماده ظهور است. البته تا جایی که می‌دانیم فلسفه سیاسی تنها یک بار با سقراط ظهور کرد، ظهوری که البته تأثیر پایداری داشته است.»

در بخشی از سرفصل «خاستگاه حقوق طبیعی» آمده است که: « سیسرو فیلسوف و خطیب رومی گفته است که سقراط نخستین کسی بود که فلسفه را از آسمان به زمین آورد و در شهرها و خانه‌ها جای داد و آن را وادار کرد تا درباره زندگی و اخلاق و امور خوب و بد سوال کندف فلسفه سیاسی و تعریف آن دقیقا همین است. فلسفه سیاسی با ققراط آغاز شد او به دلائلی خود هیچ ننوشت و اجازه داد شاگردانش افلاطون و گزنفون زندگی و گفته‌هایش را به صورت کنند. فلسفه پیش از فلسفه سیاسی آغاز شد.»

یکی از ویژگی‌های این اثر ارائه آن به صورت دو زبان فارسی ـ انگلیسی است به طوریکه در مقابل هر صفحه فارسی یک صفحه انگلیسی قرار گرفته است و مخاطب به راحتی می‌تواند جملات را به طور دوزبانه با هم تطبیق دهد..

این نوشتار دارای سرفصل‌هایی نظیر یادداشت مقدماتی، اختلاف های بزرگ، خاستگاه حقوق طبیعی، حیوان سیاسی، سیاست پرهیزکارانه، جمهوری جاوید، نظام‌های سیاسی، خودبورژوایی، چرخش تاریخی، کتاب شناسی و فهرست منابع است.

کتاب «راهنمای فلسفه سیاسی» در 136 صفحه، شمارگاه 1000 نسخه و بهای 12900 تومان از سوی نشر فلات منتشر شد.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید