خبرگزاری هنر - آرتنا
خبرنگار افتخاری شوید

خبرنگار افتخاری آرتنا شوید

بازدید از آرشیو لباس اداره کل هنرهای نمایشی؛

تجمیع ظرفیت های تخصصی برای ارتقا گنجینه لباس تئاتر

آرتنا: حمید قبادی و مهدی شفیعی از محل آرشیو لباس تئاتر بازدید کردند.

حمید قبادی دبیر کارگروه سامان دهی مد و لباس و مهدی شفیعی مدیر کل هنرهای نمایشی در جلسه ای که روز گذشته به منظور بررسی زمینه های همکاری دو مرکز برای ساماندهی و ارتقا گنجینه لباس های تئاتر برگزار شد شرکت کرده و در ادامه از محل آرشیو لباس تئاتر بازدید کردند.

در این دیدار به روزرسانی آرشیو لباس های تئاتر ، شیوه نگه داری ، فضای فیزیکی ، تجهیزات و امکانات آرشیو لباس مورد گفت و گو قرار گرفت.

حمید قبادی درباره این جلسه گفت: موضوع ساماندهی و ایجاد زمینه ارتباط بین هنر تخصصی مد و لباس و موضوعات نمایشی ، مدت هاست که در دستور کارگروه قرار دارد. از دو سال قبل به این موضوع فکر کردیم که یک مرکز معتبر و غنی از مجموعه آثار منتخب برگزیده و کاربردی موجود برای حوزه تئاتر، سینما و مجموعه های تلویزیونی تهیه شود. انجام این کار همان طور که از بزرگی آن پیداست چند جانبه بوده و نیاز به بررسی دارد.

دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس تصریح کرد: با همکاری خود مرکز در موضوع لباس و اعتنای مدیر کل به این موضوع در جشنواره های تئاتر ، این علاقه تشدید شد که فعالیت مشترک، پیشبینی و اتخاذ شود. مقرر شد که این طرح با توجه به امکانات دو طرف؛ کارگروه ساماندهی مد و لباس و اداره کل هنرهای نمایشی، با استفاده از کارشناسان تخصصی و هنرمندان ، به صورت کار مشترک و متمایز نسبت به گذشته انجام شود.

قبادی با اشاره به حضور متخصصین طراحی لباس در خانه تئاتر، خانه سینما و کارگروه ساماندهی مد و لباس که این هنر را بی نیاز از داشته های دیگران کرده است گفت: به نظر می رسد در این زمینه با توجه به داشته های داخلی و نیم نگاهی به بازار غیر رسمی هنر به عنوان فعالیت جریان ساز می توان زمینه های عطف نگاه مردم و نگاه کاربردی به این هنر را فراهم کرد در عین حال تهیه کننده با سختی کمتری روبرو می شود.

وی در تاکید بر تاثیرگذاری لباس هنرمندان در اجتماع ادامه داد: در این زمینه هنرمندان همواره جریان ساز بوده اند. در کشورهای جهان شاهد هستید که سایر هنرها با نمایش لباس آمیخته است. در رویدادها نیز لباس مورد توجه قرار می گیرد و تا مدت ها درباره آن نقد و بحث می شود. تاثیر هنرمندان بر روی لباس اجتماع امری ثابت شده است

قبادی درباره دستاورد این جلسه و بازدید توضیح داد: بازدیدی از ارشیو هنرهای نمایشی داشتیم، بنا شد به زودی همکاری بین دو مجموعه با همراهی متخصصان صورت بگیرد و آثار گنجینه در کنار آثار موجود دیگر ، یک کار حرفه ای و شاخص در قالب و جزئیات مشخص انجام شود. تا هر هنرمند و برنامه ریز هنرهای نمایشی (سینما ، تئاتر و مجموعه های تلویزیونی) بتواند به مرکز و این گنجینه اتکا کند.

وی با بیان این نکته که ظرفیت های کارگروه ساماندهی مد و لباس و اداره کل هنرهای نمایشی در این زمینه قابل توجه است گفت: کار چند بخش فرایندی دارد و دستور العمل ها باید مشخص شود تا نسبت به روش کار آگاهی وجود داشته باشد. قطعا در فرصت کوتاه باید این کار اجرایی و عملیاتی شود.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید