خبرگزاری هنر - آرتنا
خبرنگار افتخاری شوید

خبرنگار افتخاری آرتنا شوید

نویسنده کتاب از نیمه خرداد؛

نتیجه‌گیری نهایی به عهده مخاطب قرار گرفته است

آرتنا: مصطفی غفاری: هدف اصلی کتاب این بوده که آنچه نتیجه‌گیری نهایی است را راجع به موضوع به مخاطب واگذار کند وبیشتر از این که به دنبال گذاره خاصی برای القا به مخاطب باشد، تلاش کمک کردن به مخاطب دارد.

«مصطفی غفاری» نویسنده کتاب «از نیمه خرداد» در مورد محتوای کتاب گفت: به لحاظ محتوایی سعی کردیم که یک چارچوب شناختی محکم و قابل استناد در مورد رهبری ارائه شود و تحلیل های روزمره ما از مواضع و اندیشه‌های ایشان  مقداری سامان پیدا کند و  قابل استناد به چهارچوب کلی‌تری باشد. از نظر قالب هم سعی کردیم که یک قالب روان و جذاب برای مخاطب  جوان که  مخاطب اصلی کتاب است تهیه شود تا  در مسیر خواندن کتاب دچار ملال نشود. امیدواریم که هردو هدف را تامین کرده باشیم و مخاطب از خواندن کتاب هم فایده ببرد هم لذت.

غفاری تصریح کرد:  در بعضی از قسمتهای کتاب که احساس می‌شده خلع شناختی وجود دارد یا برداشته اشتباه وجود دارد، تلاش شده‌که این برداشت اشتباه یا  بعضی از مشهورات که در این زمینه وجود داشته اصلاح شود اما هدف اصلی کتاب بر این بوده است که  نتیجه‌گیری نهایی راجع به موضوع را  به مخاطب واگذار کند وبیشتر از این که به دنبال گذاره خاصی برای القا به مخاطب باشد، تلاش بر ارائه یک چارچوب دارد  که برای  برداشتن گامهای  بعدی کمک حال مخاطب باشد  .

نویسنده کتاب «از نیمه خرداد» در مورد نقد‌های غیر منصفانه در‌مورد کتابش گفت: علی‌رغم اینکه  نسبت دادن چنین عناوینی خیلی برچسب شایعی است اما مفهوم واضحی ندارد. من فکر می‌کنم مخاطب می‌تواند با خواندن متن کتاب می‌تواند فارغ از هرگونه برچسبی، بزرگنمایی و حتی اغراق در مورد کتاب می‌تواند به جمع بندی لازم در مورد کتاب برسد. مواجه مستقیم مخاطب با متن کتاب  تعیین کننده آن نسبتی است که برقرار می‌کند و قضاوت مخاطب در نهایت ملاک خواهد بود. آنچه که به من مربوط می‌شود؛ نشان‌ دادن بخشی از شخصیت یک فرد بوده و در این زمینه هیچ سفارشی از هیچ‌جایی به من صورت نگرفته‌است.

وی افزود: اگر کسی این کتاب را بخواند می‌تواند قضاوت منصفانه‌تری در مورد کتاب داشته باشد و توصیه من به همه این است که ابتدا کتاب را بخوانند و سپس در باره آن نظر بدهند.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید