خبرگزاری هنر - آرتنا
خبرنگار افتخاری شوید

خبرنگار افتخاری آرتنا شوید

به تصویب رسید ؛

مصوبات جلسه 557 هیات انتخاب و خرید کتاب

آرتنا: در جلسه 557 هیات انتخاب و خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خرید 78 هزار و 780 نسخه کتاب به تصویب رسید.

در جلسه ٥٥7 هیات انتخاب و خرید کتاب تعداد 431 عنوان کتاب در 78 هزار و 780 نسخه به مبلغ ٠٠٠/450/166/12 (دوازده میلیارد و صد و شصت و شش میلیون و چهارصد و پنجاه هزار ریال) جهت خرید به تصویب رسید.

فهرست این خرید در درگاه اینترنتی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به نشانی http: //mof. farhang. gov. ir/fa/home/book بارگذاری شده است.

بر اساس این گزارش، ناشرانی که آثار خود را جهت بررسی به این هیات داده‌اند، در صورت تصویب عناوین، برای دریافت حواله خرید و تحویل کتاب‌ها می‌توانند با هماهنگی قبلی (تلفن ٣٨۵١٢٨۵٠) به دفتر صدور حواله دبیرخانه این هیات واقع در ساختمان مرکزی وزارتخانه، طبقه سوم، اتاق ٣۴٢ مراجعه فرمایند

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید